Aktualności

23 czerwiec 2024

W dniu 20 czerwca 2024r. w Komendzie Głównej Państwowa Straż Pożarna odbyło się posiedzenie Zarządu krajowego, w którym wzięło udział kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej z Komendantem Głównym, nadbryg. dr inż. Mariuszem Feltynowskim na czele. 👨🏻‍🚒

👉 Po otwarciu zebrania przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego, kol. Łukasza Kunka głos zabrali przedstawiciele firmy MENTOR, którzy omówili nowy program ubezpieczeniowy PZU Strażak 6.0, który miałby wejść w życie od 1 września 2024r – wszelkie szczegóły dotyczące programu zostaną rozesłane na poczty związkowe za pośrednictwem Zarządów Wojewódzkich.

👉W trakcie spotkania przedstawiono działania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w sprawie przyszłorocznej waloryzacji uposażeń w sferze budżetowej – zgodnie stwierdzono, że propozycja rządu w wysokości 4,1% wobec obecnej sytuacji jest nie do zaakceptowania – temat podwyżek wróci do Rady Dialogu Społecznego, jako ZZS Florian postulować będziemy o 15% waloryzacji wynagrodzeń.

👉 Omówiono temat projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz wszelkie wątpliwości jakie niosą jej zapisy – projekt został przekazany Zarządom Wojewódzkim, jest również dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji, gdzie każdy zainteresowany może się z nim zapoznać – dokument jest bardzo obszerny i niesie za sobą szereg konsekwencji dla Państwowej Straży Pożarnej, stąd jako Związek Zawodowy Strażaków Florian z pewnością będziemy aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu, mając na względzie dobro funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

👉Wraz z Komendantem Głównym omówiono sytuację w poszczególnych województwach, przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich mieli okazję przekazać nurtujące członków pytania i wątpliwości. Komendant Główny potwierdził, iż rozdzielone zostały pomiędzy województwa miejsca na ZSI w Akademii Pożarniczej, trwają jeszcze prace nad rozdziałem miejsc na pozostałe szkoły.

👉Dyskutowano również nad skutkami zmian związanych z czasem służby w rozporządzeniu w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

👉W trakcie spotkania podsumowano II Ogólnopolski Turniej Piłkarski ZZS Florian 2024 r.

👉Rozpatrzono złożone wnioski i udzielono potrzebującym członkom pomocy finansowej.

‼️CYWILE‼️

👉Kolejny już raz zwrócono uwagę na trudną sytuację pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, poruszane były możliwości i pomysły na poprawę warunków ich pracy i wynagradzania – przedstawiono Komendantowi Głównemu przygotowane przez pracowników cywilnych wystąpienie, które przedstawiamy również poniżej – jako ZZS Florian z pewnością nie będziemy lekceważyć głosu pracowników cywilnych i będziemy się starać o poprawę ich sytuacji.

„Mimo licznych apeli pracowników cywilnych zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej w sprawie bardzo trudnej sytuacji kadrowo-płacowej nie podjęto żadnych działań, które realnie miały by wpływ na jej poprawę w bieżącym roku oraz w kolejnych latach. Przypominamy, że pracownicy korpusu służby cywilnej oraz tzw. pracownicy niemnożnikowi wykonują w strukturach PSP odpowiedzialną, wymagającą, trudną merytorycznie pracę, niejednokrotnie pod presją czasu. Zajmują m.in. stanowiska księgowych, kwatermistrzów, kadrowych. Niezrozumiała i niesprawiedliwa jest sytuacja, gdzie te same czynności służbowe w sąsiednich komendach wykonują funkcjonariusze za dużo wyższe wynagrodzenie. Równocześnie pracownicy cywilni nie mają możliwości jakiegokolwiek awansu, ze względu na małą ilość stanowisk cywilnych przewidzianych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych komend. Prosimy, aby kierownictwo PSP podjęło działania, aby ta krzywdząca sytuacja,

która ma już miejsce od wielu lat została zmieniona. Niezrozumiały jest fakt, że na podwyżki dla pracowników cywilnych ciągle brakuje środków, aktualnie paragrafy płacowe są niedoszacowane kolejny rok z rzędu. Z kolei dla funkcjonariuszy założenia budżetowe rok w rok przewidują dodatkowe środki, czego efektem są kolejne dodatki dla mundurowych. Z roku na rok pogłębiana jest dysproporcja pomiędzy uposażeniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W związku z trudną sytuacją międzynarodową i geopolityczną został wprowadzony nowy dodatek "wprowadzający do służby" od 1 maja 2024 r., który ma na celu zachęcić ludzi do wstępowania do służby w Państwowej Straży Pożarnej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia rozwiązania (na wzór Krajowej Administracji Skarbowej), które pozwoli chętnym pracownikom cywilnym „przejść” na etat funkcjonariusza. Jako pracownicy wykształceni, z dużym doświadczeniem zawodowym w strukturach PSP będą realizowali wówczas swoje zadania za godne wynagrodzenie.

🫵🫵🫵

Wszelkie dodatkowe i szczegółowe informacje z Posiedzenia Zarządu Krajowego dostępne są u Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich.

2 ZK 2024 06 23   3 ZK 2024 06 23

4ZK 2024 06 23   

19 czerwiec 2024

Pomimo negatywnego stanowiska Związków Zawodowych w sprawie projektu rozporządzenia, prace nad tym aktem prawnym nie mogą zostać wstrzymane. Projekt rozporządzenia pozostaje w związku z procedowanym równolegle przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem klas o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (dalej: „projekt ustawy”). Istotą proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań jest między innymi zachęcenie byłych funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do ponownego wstępowania do służby w tych formacjach. więcej

 Odpowiedź MSWiA

16 czerwiec 2024
W dniach 13-14 czerwca br. Przewodniczący ZZS Florian Łukasz Kunek odbył szereg spotkań z kierownictwem  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i  Państwowa Straż Pożarna. W spotkaniach uczestniczyli m.in.:
 
1. Sekretarz Stanu Poseł Wiesław Szczepański
2. Podsekretarz Stanu Wiesław Leśniakiewicz
3. Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Agnieszka Kida
4. Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego st. bryg. Dariusz Marczyński.
Omówiono szereg spraw bieżących dotyczących formacji:
- finansowanie dodatku wprowadzającego do służby – przedstawiono ustalenia ministra finansów i ministra spraw wewnętrznych i administracji, potwierdzili że finansowanie będzie 
  pochodzić z dodatkowych środków ze skutkiem przechodzącym na następny rok,
- dodatek stażowy – zdementowano informacje o jego likwidacji oraz że  są prowadzone jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.
- projekt ustawy o ochronie ludności – trwa proces opiniowania projektu (przesłano na e-mail ZW, dostępny    na https://legislacja.rcl.gov.pl)  , który będzie skutkował    
  m.in. zwiększeniem ilości etatów w PSP
- pracownicy cywilni PSP – omówiono minimalne wynagrodzenia i ich waloryzacja w przyszłym roku,
- wprowadzenie rozporządzenia o czasie służby strażaka i jego skutkach – trwa zbieranie i analiza danych na każdym szczeblu organizacyjnym PSP.
 
kunek szczepanski   obraz 2024 06 16 224044394
14 czerwiec 2024

Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025” wraz z informacją o wynagrodzeniach pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w 2024 r. Przedstawiamy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2024 r. 

Wskaźnik wynagrodzeń 2025

załącznik nr.1

załącznik nr.2

12 czerwiec 2024

  Lato to idealny czas na regenerację oraz dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne. W trosce o dobrostan członków ZZS Florian pragniemy polecić nasz najnowszy e-book Lato w ruchu​. Znajdziesz w nim praktyczne wskazówki, które pomogą cieszyć się zdrowymi i aktywnymi wakacjami.

E-book lato 2024 

Medicover 3

28 maj 2024

Już za niespełna 15 dni,13 czerwca startuje  kolejna VIII edycja  500 kilometrów + ZZS Florian wsparł ideę chrytatywnej akcji na kołach.
Tym razem celem  akcji będzie wsparcie  kolegów którzy ulegli poważnym wypadkom. W tym roku chcemy wspomóc Sebastiana Lewickiego z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - JRG-8 Wrocław oraz Piotrka Milczarka z Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu - JRG Kołobrzeg
Start kolorowego peletonu będzie z  Malborka, trasa przebiegać będzie wzdłuż całego wybrzeża aby następnie udać się  w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego gdzie w tym roku planowana jest meta.  Chcesz pomóc  zeskanuj kod Qr na zamieszczonym plakacie lub wejdź na zamieszczony poniżej linki  https://zrzutka.pl/rffc74utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=sharing_button ;       https://www.siepomaga.pl/strazak-piotr
Szczegółowe informacje o trasie znajdziecie na   facbook https://www.facebook.com/500KilometrowPlus 

500plakat

27 maj 2024

W dniu 26 maja br. po kilkumiesięcznej hospitalizacji zmarł funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie st. ogn. Radosław Ciepłowski. W ostatnim czasie lekarze walczyli o jego powrót do zdrowia po ciężkim wypadku, którego doznał końcem 2023 roku.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie st. kpt. mgr inż. Kamil Bereza w imieniu własnym, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy składa najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, których dotknęła śmierć naszego Kolegi.

st. ogn. Radosław Ciepłowski służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 2005 roku. Ostatnio zajmował stanowisko Starszego operatora sprzętu. Odznaczany i nagradzany m.in. Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". W grudniu 2023 roku w czasie wolnym od służby uległ ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego zmarł w szpitalu w dniu 26 maja 2024 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę (29 maja) o godz. 15:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Siennicy Nadolnej.

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wsparli zbiórkę środków na leczenie Radosława.

Wszyscy zapamiętamy go jako serdecznego kolegę i wzorowego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej.

Cześć Jego Pamięci! 

24 maj 2024
Po emocjonujących dwudniowych rozgrywkach wyłonieni zostali zwycięzcy II Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego ZZS FLORIAN.
Po zaciętym meczu z reprezentacją Woj. Warmińsko-Mazurskiego, zwycięzcami Turnieju została drużyna z Kujawsko - Pomorskiego 🔥
Królem strzelców został: Rafał Jankowski
Zawodnikiem Turnieju został: Arkadiusz Konicz
Bramkarz Turnieju: Rafał Krzywania
Bramkarz Finału: Michał Jurkowski
Zawodnik Fair Play: Adam Żurek
Nagroda KKZ: Krzysztof Wiszniewski
Drużyna Fair Play: Zarząd Krajowy
 img 20240523 173253680 hdr
Mimo trudnej pogody w pierwszym dniu turnieju, duch sportowy towarzyszył całemu cyklowi rozgrywek. Uczestnicy pełni satysfakcji i wspomnień juz planują składy na przyszłoroczne rozgrywki.
Ogromne podziękowania dla sponsorów:
Sponsor główny - PZU
img 20240523 095126354
Blachotrapez
Ośrodek Wypoczynkowy Ela
Siwy Dym
PRO-KOM
Dubiel Vitrum
Rabplast
Fundacja Rozwoju Regionu Rabczańskiego
Sklep Sportowy Koperniak oraz stoisko Firmowe 4F
Mentor S.A.
Polskie Wody Lecznicze
Activlab
 więcej z przebiegu turnieju na facebooku https://fb.watch/sg6dRNBLvk/  niedługo wstawimy dłuższą relację filmową
17 maj 2024

        Już za pięć dni rusza druga edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego ZZS Florian dla członków związku organizowanego przez Zarząd Krajowy przy współudziale Burmistrza Rabki-Zdrój i Starosty Nowotarskiego. Sponsorem Głównym turnieju jest PZU https://www.pzu.pl , Sponsor Strategiczny BTR SYSTEMS a  Komendant Główny PSP oraz PZPN obięli patronat nad turniejem. Zawody odbywać się będą w dniach 22-24.05.2024 w Rabce-Zdroju. Wszystkim uczestnikom turnieju życzymy wygranej, rywalizacji w duchu fair-play oraz dobrej zabawy. Członków związku zachęcamy do śledzenia relacji z Turnieju na stronie www.zzsflorian.pl oraz Facebook . Do Zobaczenia !!!

 baner 5

26 luty 2024

Służba Więzienna zaprasza na zawody Karpiowe , które odbędą się na uroczysku karpiowym Czechowice-Dziedzice w dniach 02-05 czerwca 2024r. Zapraszamy członków związku do udziału w zawodach.  Regulamin Maraton Karpiowy 2024