16 Zarządów Wojewódzkich
190 Zarządów Terenowych
5199 Członków Związku

stan na dzień: 31.12.2019 r.