Aktualności

16 luty 2014

W dniu14 lutego Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

10 luty 2014

W dniu 10.02.2014 roku w sali konferencyjnej OISW w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM z przebiegu konferencji.

10 luty 2014

Decyzja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie głosowania posłów nad ustawą dot. L-4.

05 luty 2014

Poniżej zamieszczamy decyzję w sprawie organizacji pikiety pod Sejmem RP w dniu 19.02.2014 roku oraz komunikat w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

01 luty 2014

Poniżej zamieszczamy informację wraz z opinią Senackiej Komisji Obrony Narodowej dotyczącej Ustawy o zwolnieniach lekarskich tzw. L-4, w której uczestniczyli przedstawiciele Federacji ZZSM.

28 styczeń 2014

W dniu 28 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie robocze związków zawodowych z przedstawicielami resortu. Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania.

26 styczeń 2014

Sejm uchwalił w piątek ustawę obniżającą zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy ze 100 proc. do 80 proc. wynagrodzenia. Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu, o co wnioskował PiS.

22 styczeń 2014

W dniu 22 stycznia 2014 roku odbyło się 59 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad przewidziane było sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o "L-4".

21 styczeń 2014

W dniu 17 stycznia 2014 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra SW Bartłomieja Sienkiewicza z FZZSM. Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania.

10 styczeń 2014

Sejmowa komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła projekt nowelizacji, który ma objąć sędziów i prokuratorów takimi samymi zasadami wynagrodzenia za okres chorobowy, jak pozostałych ubezpieczonych. Projekt trafi teraz do drugiego czytania.