Aktualności

19 styczeń 2023

PHOTO 2023 01 19 13 12 28

13 styczeń 2023

 

        W dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian.

        Otwierający posiedzenie Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian, kol. Łukasz Kunek, omówił bieżące sprawy i problemy, najbardziej nurtujące środowisko strażackie, tj.:

-  działania wynikające z prowadzonej akcji protestacyjnej,

- przekazał informacje z prowadzonych rozmów z organami administracji rządowej oraz kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej.

        Zarząd  Krajowy podtrzymał wcześniejsze ustalenia dotyczące trwania akcji protestacyjnej - dokładne informacje zostaną zamieszczone w osobnym stanowisku ZK ZZS „Florian” z 12 stycznia br.

        W związku z jubileuszem XXX-lecia działalności ZZS Florian, omówiono propozycję organizacji okolicznościowego turnieju piłkarskiego (prelegent kol. Andrzej Jurga); jednogłośnie uchwalono, że turniej będzie organizowany.

        Poddano pod dyskusję odznaczenia ZZS Florian - Krzyż za Zasługi dla ZZS Florian oraz medal 30-lecia ZZS Florian. Omówiono formę graficzną, zasady powołania kapituły, a także technicznego wykonania ww. odznaczeń.

        W kolejnym etapie dyskusji przeanalizowano formę, lokalizację  oraz termin obchodów  30 - lecia ZZS Florian. Jednogłośnie przyjęto wstępny termin oraz lokalizację obchodów. Do dalszej realizacji organizacyjnej jubileuszu wyznaczono członków Prezydium Związku.

         Kol. Andrzej Jurga przedstawił propozycję podjęcia współpracy
z kancelarią prawną dot. obsługi prawnej dla poszczególnych Zarządów Wojewódzkich oraz Zarządu Krajowego.

         Na wniosek kol. Sylwestra Kałuży, Przewodniczący ZK poddał pod głosowanie zmianę wysokości minimalnej składki członkowskiej opłacanej przez członków związku będących emerytami, do 10 zł.

26 listopad 2022

W dniach 24 - 25 listopada 2022r. w miejscowości Stary Sękocin odbył się XII Zjazd Krajowy Delegatów.

13 listopad 2022

W dniu 9 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyła się w Warszawie manifestacja, w której funkcjonariusze wszystkich służb wyrazili swoje ogromne niezadowolenie z zaplanowanej na 2023 rok waloryzacji uposażeń, a także domagali się zmiany terminu jej wprowadzenia.

06 listopad 2022

W związku z decyzją Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, o której informowaliśmy 20.10.2022 r., a także w nawiązaniu do informacji przekazanych w czasie posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, które miało miejsce w dniu 27.10.2022 r. poniżej publikujemy.

29 październik 2022

W dniu 27 października 2022 r. w siedzibie KG PSP w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem Wiceministra SWiA Macieja Wąsika.

25 październik 2022

Pismo Sekretarza Stanu MSWiA

 

Poniżej publikujemy pismo skierowane do Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” przez Sekretarza Stanu MSWiA Macieja Wąsika.

PDF - Pismo Sekretarza Stanu MSWiA

 

 

20 październik 2022

W dniu 20 października 2022r. odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego pojęto decyzję o zorganizowaniu manifestacji w dniu 9 listopada br. w Warszawie.

12 październik 2022

Posiedzenie Prezydium Federacji ZZSM

W dniu 11.10.2022 r. w siedzibie NSZZ FiPW w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50 odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Tematyką posiedzenia były m.in.:

  1. Omówienie reakcji Premiera i Ministrów nadzorujących poszczególne służby, których funkcjonariusze i pracownicy zrzeszeni są w związkach zawodowych wchodzących w strukturę Fedracji ZZSM tj. MSWiA, MS i MF.

  2. Przedstawienie przez przedstawicieli związków wchodzących w skład Federacji spotkań z ministrami, którym podlegają powyższe resorty.

  3. Podjęcie stosowynych kroków w tym rekomendacji dla Rady Fedreracji ZZSM w celu wyegzekwowania postulatów wysuniętych 7 września 2022 r. w piśmie do Premiera.

Prezydium Rady Federacji postanowiło o zwołaniu na dzień 20.10.2022 r. Rady Federacji oraz wypracowało na posiedzenie tej rady rekomendacje dotyczące dalszego postępowania i podejmowania działań.

Poniżej publikujemy komunikat z posiedzenia Prezydium Federacji ZZSM oraz pismo skierowanie do Premiera RP.

1

2

W kraju odbywają się również posiedzenia struktur Federacji ZZSM na szczeblach wojewódzkich, m.in. w województwach wielkopolskim oraz łódzkim odbyły się takie spotkania, podczas których oddolnie, we współpracy z członkami związków od najniższych poziomów wypracowywane są stosowne rekomendacje i wnioski dla szczebla centralnego.

Poniżej komunikat z posiedzenia przedstawicieli związków zawodowych tworzących strukturę FZZSM w woj. łódzkim.

3

W jedności siła!

3

1

2

04 październik 2022

We wtorek, 4 października br., minister Mariusz Kamiński i wiceminister Maciej Wąsik przedstawili stronie związkowej kolejne propozycje resortu, które mają zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie. W przyszłorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono już środki w wysokości ponad 400 milionów zł. Jednocześnie szef MSWiA jednoznacznie zapewnił, że resort nie prowadzi żadnych prac w zakresie zmiany systemu emerytur mundurowych. Wszystkie pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia na ten temat są nieprawdziwe.