Komunikat po posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian

W dniu 20 czerwca 2024r. w Komendzie Głównej Państwowa Straż Pożarna odbyło się posiedzenie Zarządu krajowego, w którym wzięło udział kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej z Komendantem Głównym, nadbryg. dr inż. Mariuszem Feltynowskim na czele. 👨🏻‍🚒

👉 Po otwarciu zebrania przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego, kol. Łukasza Kunka głos zabrali przedstawiciele firmy MENTOR, którzy omówili nowy program ubezpieczeniowy PZU Strażak 6.0, który miałby wejść w życie od 1 września 2024r – wszelkie szczegóły dotyczące programu zostaną rozesłane na poczty związkowe za pośrednictwem Zarządów Wojewódzkich.

👉W trakcie spotkania przedstawiono działania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w sprawie przyszłorocznej waloryzacji uposażeń w sferze budżetowej – zgodnie stwierdzono, że propozycja rządu w wysokości 4,1% wobec obecnej sytuacji jest nie do zaakceptowania – temat podwyżek wróci do Rady Dialogu Społecznego, jako ZZS Florian postulować będziemy o 15% waloryzacji wynagrodzeń.

👉 Omówiono temat projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz wszelkie wątpliwości jakie niosą jej zapisy – projekt został przekazany Zarządom Wojewódzkim, jest również dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji, gdzie każdy zainteresowany może się z nim zapoznać – dokument jest bardzo obszerny i niesie za sobą szereg konsekwencji dla Państwowej Straży Pożarnej, stąd jako Związek Zawodowy Strażaków Florian z pewnością będziemy aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu, mając na względzie dobro funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

👉Wraz z Komendantem Głównym omówiono sytuację w poszczególnych województwach, przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich mieli okazję przekazać nurtujące członków pytania i wątpliwości. Komendant Główny potwierdził, iż rozdzielone zostały pomiędzy województwa miejsca na ZSI w Akademii Pożarniczej, trwają jeszcze prace nad rozdziałem miejsc na pozostałe szkoły.

👉Dyskutowano również nad skutkami zmian związanych z czasem służby w rozporządzeniu w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

👉W trakcie spotkania podsumowano II Ogólnopolski Turniej Piłkarski ZZS Florian 2024 r.

👉Rozpatrzono złożone wnioski i udzielono potrzebującym członkom pomocy finansowej.

‼️CYWILE‼️

👉Kolejny już raz zwrócono uwagę na trudną sytuację pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, poruszane były możliwości i pomysły na poprawę warunków ich pracy i wynagradzania – przedstawiono Komendantowi Głównemu przygotowane przez pracowników cywilnych wystąpienie, które przedstawiamy również poniżej – jako ZZS Florian z pewnością nie będziemy lekceważyć głosu pracowników cywilnych i będziemy się starać o poprawę ich sytuacji.

„Mimo licznych apeli pracowników cywilnych zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej w sprawie bardzo trudnej sytuacji kadrowo-płacowej nie podjęto żadnych działań, które realnie miały by wpływ na jej poprawę w bieżącym roku oraz w kolejnych latach. Przypominamy, że pracownicy korpusu służby cywilnej oraz tzw. pracownicy niemnożnikowi wykonują w strukturach PSP odpowiedzialną, wymagającą, trudną merytorycznie pracę, niejednokrotnie pod presją czasu. Zajmują m.in. stanowiska księgowych, kwatermistrzów, kadrowych. Niezrozumiała i niesprawiedliwa jest sytuacja, gdzie te same czynności służbowe w sąsiednich komendach wykonują funkcjonariusze za dużo wyższe wynagrodzenie. Równocześnie pracownicy cywilni nie mają możliwości jakiegokolwiek awansu, ze względu na małą ilość stanowisk cywilnych przewidzianych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych komend. Prosimy, aby kierownictwo PSP podjęło działania, aby ta krzywdząca sytuacja,

która ma już miejsce od wielu lat została zmieniona. Niezrozumiały jest fakt, że na podwyżki dla pracowników cywilnych ciągle brakuje środków, aktualnie paragrafy płacowe są niedoszacowane kolejny rok z rzędu. Z kolei dla funkcjonariuszy założenia budżetowe rok w rok przewidują dodatkowe środki, czego efektem są kolejne dodatki dla mundurowych. Z roku na rok pogłębiana jest dysproporcja pomiędzy uposażeniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W związku z trudną sytuacją międzynarodową i geopolityczną został wprowadzony nowy dodatek "wprowadzający do służby" od 1 maja 2024 r., który ma na celu zachęcić ludzi do wstępowania do służby w Państwowej Straży Pożarnej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia rozwiązania (na wzór Krajowej Administracji Skarbowej), które pozwoli chętnym pracownikom cywilnym „przejść” na etat funkcjonariusza. Jako pracownicy wykształceni, z dużym doświadczeniem zawodowym w strukturach PSP będą realizowali wówczas swoje zadania za godne wynagrodzenie.

🫵🫵🫵

Wszelkie dodatkowe i szczegółowe informacje z Posiedzenia Zarządu Krajowego dostępne są u Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich.

2 ZK 2024 06 23   3 ZK 2024 06 23

4ZK 2024 06 23   

15 lipiec 2024