Aktualności

16 wrzesień 2021

W dniu 16 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Poniżej publikujemy komunikat z posiedzenia Rady FZZSM.

14 wrzesień 2021

W dniu 14 września 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Przedmiotem posiedzenia Prezydium ZK były nw. tematy:
1. Omówienie spotkania Przewodniczących Central Związków Zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA z Sekretarzem Stanu p. Maciejem Wąsikiem, które miało miejsce w dniu 13.09.2021 r. oraz omówienie przebiegu dotychczasowych rozmów.
2. Omówienie propozycji MSWiA dotyczących:
a) wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,
b) ustawy modernizacyjnej na lata 2022 – 2025,
c) zmian ustawy emerytalnej – tzw. art. 15a.
3. Ustalenie dalszych działań Prezydium.

Prezydium ZK ZZS „Florian” po zapoznaniu się z ramami finansowymi, które zawierać ma projekt nowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025 szczególnie w części wydatków osobowych stwierdziło, iż zaproponowane w poszczególnych latach kwoty na podwyżki uposażeń oraz wynagrodzeń powinny zostać podniesione, i o taki wzrost podczas kolejnego spotkania z ministrem SWiA będzie wnioskować. Członkowie Prezydium po analizie propozycji podwyżek przedstawionych na spotkaniu w dniu 13 września 2021 roku przez p. Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu MSWiA za w pełni uzasadnione uważa uwzględnienie w kwotach podwyżek na lata 2023-2025 co najmniej waloryzacji wynagrodzeń z tytułu inflacji powiększonej o jeden punkt procentowy. Byłby to mechanizm dający funkcjonariuszom realny wzrost uposażeń niwelujący wzrost cen i usług i wraz z częścią modernizacyjną (226 zł/etat) w sposób istotny zwiększałby kwotę podwyżki. Prezydium ZK ZZS „Florian” podjęło decyzję o zwołaniu w trybie pilnym posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, które odbędzie się w dniu 16.09.2021 roku w formie wideokonferencji. Celem posiedzenia będzie przedstawienie członkom Zarządu pełnej informacji o przebiegu i wyniku dotychczasowych rozmów prowadzonych z ministrem SWiA.

Władze Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zarówno indywidualnie jaki i w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podejmują wszelkie możliwe działania, aby słuszne postulaty funkcjonariuszy i pracowników PSP zostały uwzględniona na akceptowalnym poziomie.

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

13 wrzesień 2021

W poniedziałek (13 września br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Strona rządowa przedstawiła propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet - na cztery lata - wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych.

Na łączna kwotę ponad 10 miliardów złotych składają się dwie części. Pierwszy segment to cześć inwestycyjna, czyli m.in. nowy sprzęt, wyposażenie osobiste funkcjonariuszy czy inwestycje budowlane. W sumie na inwestycje zostanie przeznaczone 4 miliardy 364 miliony złotych.

Drugi segment nowej ustawy modernizacyjnej to wzmocnienie etatowe służb mundurowych oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych. Łącznie na tę część zaproponowano 5 miliardów 666 milionów złotych. Będą to kwoty dodatkowe, poza waloryzacją płac w sferze budżetowej.

Strona rządowa zaproponowała, aby w 2022 r. w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy, wzmocnić motywacyjny system uposażeń w służbach mundurowych średnio o 200 zł na etat (217 złotych z nagrodą roczną). Do tego wzrostu uposażenia funkcjonariusze mogą doliczyć średnio na etat kolejne 271 złotych (z nagrodą roczną), które otrzymają od początku 2022 r. w ramach waloryzacji płac w sferze budżetowej. Oznacza to, że zgodnie z propozycją rządową od 1 stycznia 2022 r. średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych MSWiA wzrośnie - wraz z nagrodą roczną - o 488 złotych.

Zgodnie z propozycją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kolejnym roku obowiązywania ustawy, czyli od 1 stycznia 2023 r., dodatek dla wszystkich funkcjonariuszy wzrośnie o średnio 209 złotych (226 złotych z nagrodą roczną). Oznacza to, że po 1 stycznia 2023 r. - zgodnie z propozycją MSWiA - funkcjonariusz będzie zarabiał średnio o 714 złotych więcej niż obecnie. Dodatkowo strona związkowa podniosła w tym aspekcie kwestie konieczności waloryzacji uposażeń również w 2023 r.

Strona związkowa w trakcie dyskusji, odnosząc się do propozycji MSWiA, zawnioskowała o zwiększenie kwot podwyżki uposażeń. Postanowiono, iż uzgodnienie w tym zakresie będzie przedmiotem kolejnego spotkania, które zaplanowano na 20 września br.

Dodatkowo podczas spotkania wynegocjowano odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku.

W poniedziałkowym (13 września br.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik - sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski - przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak - przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków "Florian"; Bartłomiej Mickiewicz - przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność", Krzysztof Hetman - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

07 wrzesień 2021

Zaproponowana w dniu 3 września 2021 roku podczas spotkania sekretarza stanu MSWiA Macieja Wąsika z przewodniczącymi central związków zawodowych służb mundurowych wysokość podwyżki w średniej kwocie 270 zł (4,4%) na etat w ocenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” jest na zbyt niskim poziome i należy ją uznać za daleko niewystarczającą.

03 wrzesień 2021

Nowa ustawa modernizacyjna dla służb podległych MSWiA oraz podwyżki uposażeń w roku 2022 były głównymi tematami spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

01 wrzesień 2021

Informuję, że w dniu 3 września 2021 roku o godz. 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych.

01 wrzesień 2021

„Jeżeli kondycja budżetu państwa rzeczywiście jest tak dobra, to powinno to skutkować wyższymi płacami także dla ponad 560 tys. pracowników sektora publicznego, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować” – pisze przewodniczący OPZZ do prezydenta Andrzeja Dudy. Kilka dni temu prezydent podpisał rozporządzenie o podwyżkach dla polityków.
Biuro Prasowe OPZZ

Rozporządzenie o podwyżkach prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek 30 lipca. Ustawa weszła w życie już dwa dni później, 1 sierpnia. Zgodnie z przepisami Parlamentarzyści zarobią teraz ponad 12 tys. zł miesięcznie, a wiceministrowie ok. 16 tys. zł. Wzrosła także pensja premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu - do 20,5 tys. zł.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" podwyżki zostały fatalnie przyjęte przez opinię publiczną – aż 84 proc. badanych sprzeciwia się zwiększeniu uposażeń posłów.

 

Radzikowski: "Płace kilkuset tysięcy pracowników będą zamrożone"

We wtorek głos w sprawie zabrało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wystosowując list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski zwraca uwagę, że na podwyżkach dla parlamentarzystów, wiceministrów i członkach rządu się nie skończy.

„2 sierpnia w Sejmie złożono projekt ustawy obejmujący podwyżki wynagrodzeń dla samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych) a także dla Prezydenta RP i byłych prezydentów” - pisze. Według inicjatorów tych zmian wynagrodzenia posłów, senatorów oraz funkcjonariuszy administracji państwowej, rządowej i samorządowej są niewspółmiernie niskie w stosunku do ich obowiązków i odpowiedzialności.

– pisze Radzikowski. „To dziwne, ponieważ niedawno premier Mateusz Morawiecki ogłosił sukces rządu w walce o naprawę finansów publicznych po poprzednikach, wskazując, że od stycznia do czerwca bieżącego roku budżet odnotował nadwyżkę w wysokości 28 mld zł”.

 

OPZZ: "Wydawajmy pieniądze na pracodawników, nie na czołgi"

Według szefa centrali związkowej „jeżeli kondycja budżetu państwa rzeczywiście jest tak dobra, to powinno to skutkować wyższymi płacami, także dla ponad 560 tys. pracowników sektora publicznego: nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, policjantów, strażaków, pograniczników, żołnierzy, urzędników, asystentów sądowych i przedstawicieli wielu innych zawodów, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować”.

OPZZ od lat podkreśla, że pracownicy sfery budżetowej są niedofinansowani, a pandemia koronawirusa posłużyła jako dodatkowy pretekst do obcięcia im dochodów poprzez ograniczenie wypłat nagród i premii. Tymczasem z powodu pandemii i konieczności wdrażania w życie kolejnych tarcz antykryzysowych pracownicy sektora publicznego mają coraz więcej pracy.

„Dlatego zwróciłem się do Pana Premiera, aby w obliczu lepszej niż oczekiwano sytuacji gospodarczej nie przeznaczać pieniędzy na wyprodukowane za granicą czołgi czy podwyżki dla parlamentarzystów, ale na wynagrodzenia dla tych, którzy codzienną pracą przyczyniają się do stabilności polskiego państwa” – pisze Radzikowski.

Na koniec przewodniczący związku przypomina o wspólnym stanowisku trzech największych central – OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” – przyjętym jeszcze 19 maja. Związkowcy apelują w nim o odmrożenie płac w budżetówce i 12-procentową podwyżkę dla jej pracowników. „Jestem przekonany, że dopiero wtedy rządzący zyskają moralne prawo, aby podnieść sobie wynagrodzenia” – ocenia Radzikowski.

 

Źródłó: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-pisze-do-prezydenta-andrzeja-dudy-w-sprawie-podwyzek-dla-politykow

 

26 sierpień 2021

W dniu 25 sierpnia 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. w którym udział wzięli:


Kol. Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa
Kol. Marcin Kolasa – Przewodniczacy ZG NSZZ FSG
Kol. Sławomir Kołodko – Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej
Kol. Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”
Kol. Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ FiPW

 

20210825 110837

 20210825 110851


Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny stopnia realizacji porozumień zawartych w listopadzie 2018 roku przez związki zawodowe tworzące Federację a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Finansów. Prezydium Federacji z dezaprobatą przyjmuje sytuację, pomimo wielu wystąpień i monitów do chwili obecnej Federacja nie otrzymała projektu nowej ustawy modernizacyjnej uwzględniającej najistotniejszą dla środowiska mundurowego kwestię, jaką jest wzrost uposażeń i wynagrodzeń Wobec rosnącego w środowisku służb mundurowych na tym tle napięcia oraz coraz częstszych nawoływań płynących z kraju do podjęcia akcji protestacyjnej postanowiono niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Prezydium Federacji postanowiło również skierować wniosek do Przewodniczącego podzespołu do spraw służ mundurowych Rady Dialogu społecznego o pilne zwołanie podzespołu. Ustalono, iż wobec aktualnej sytuacji w służbach mundurowych mając na względzie dobro funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji, ZZSM która jest najwyższą władzą Federacji zostaną wypracowane kierunki dalszych wspólnych działań. Uzgodniono, skierowanie pism do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera ds. bezpieczeństwa o spowodowanie przestrzegania i pełnego wdrożenia porozumień zawartych przez stronę rządową a Federację ZZSM w 2018 roku. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej i zrelacjonował efekty pikiety zorganizowanej przez NSZZ FiPW w dniu 10 czerwca br. Szeroko omówił również problemy występujące w służbie więziennej w kontekście braku pełnej realizacji przez stronę rządową porozumienia z dnia 19.11.2018r.


W trakcie posiedzenia omówiono również sytuację związana z ostatnimi atakami kierowanymi poprzez media w stosunku do funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki. Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z całą mocą potępia wszelkie działania wymierzone w funkcjonariuszy jak i żołnierzy WP. W ocenie Prezydium są one nieuprawnione i godzą w dobre imię funkcjonariuszy, żołnierzy WP oraz formacji, których obowiązkiem jest strzeżenie bezpieczeństwa naszych obywateli.


Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Federacji ZZSM

 

21 sierpień 2021

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy antycovidowej, która przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19.

13 sierpień 2021

"Już w tej chwili odbieram szereg sygnałów, jest wręcz oczekiwanie środowiska by podejmować działania" – mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak. Nie jest oczywiście tak, że widmo protestu jest tuż za przysłowiowym rogiem, ale bagatelizowanie sytuacji nie jest działaniem rozsądnym. Tym bardziej pamiętając to, co działo się 3 lata temu. Z drugiej strony ostatecznie i tak trzeba będzie – bez względu na to czy i jak konflikt wyskaluje – dojść do kompromisu. Może więc, tym razem mundurowym i rządowi uda się dogadać zanim zrobi się za późno.