pdfOpinia prawna ws zwolnienia do wykonywania doraznej czynności związkowej

pdfOpinia dotycząca zmian ustawie o PSP - rozdział 11 odpowiedzialność dyscyplinarna strażaków

 pdfOpinia dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP 11 2019

pdfPismo do KG PSP w sprawie § 5 porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Centralami Związków Zawodowych

pdf Opinia dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP 2019

pdfOdpowiedź KG w sprawie pełnienia służby

pdfPismo do KG PSP w sprawie Rozporządzenia Kwalifikacyjnego

pdfProtokół z uzgodnień płacowych funkcjonariuszy i prac cywilnych

pdfOpinia dotycząca wymagań budynków PSP

pdfPismo do KG w sprawie średnich

pdfPismo do KG w sprawie braku odpowiedzi

pdfKG PSP - 29 listopad 2016

pdfPisma do KG PSP - listopad 2016

pdfStanowisko związków zawodowych ws. ustawy modernizacyjnej 2016

pdfPismo w sprawie systemu pełnienia służby na SK

pdfPismo w sprawie projektu Rozporządzenia kwalifikacyjnego

pdfPismo dot. awansów 2016

pdfPodwyki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych

pdfStanowisko Prezydium ZK ZZS Florian - wzrost uposażeń 27.08.2015

pdfPismo - odpowiedź KG w sprawie umundurowania strażaków PSP

pdfPismo do KG w sprawie umundurowania strażaków PSP

pdfStanowisko Prezydium ZK ZZS Florian - wzrost uposażeń

pdfOpinia dot. dodatku stażowego ZZS Florian

pdfPismo Brokera Mentor ubezp.

pdfPismo w sprawie obniżania dodatku służbowego

pdfPismo do KG w sprawie PSP i funkcjonariuszy

pdfPismo KG PSP dot. zaliczania rolnictwa

pdfPismo KG PSP w sprawie nadgodzin

pdfPismo do Ministra Finansów

pdfStanowisko w spr. wysokości i nagrody uznaniowej

pdfAkcja awansowa

pdfPełnienie służby strażaków PSP

pdfZKP1603.24.17 Pismo do KG w sprawie współpracy oraz przepisu kwalifikacyjneg

pdfZKP 1603.25.17 Pismo do KG w sprawie KSRG

pdfZałączniki do pisma ZKP1603.24.17

pdfPismo ZK w sprawie mianowania i powołania oraz awansów ZKP1603.23.17

pdfOdp KG na pismo ZKP1603.23.17

pdfWystąpienie Central Związkowych PSP do KG

pdfOdpowiedz KG PSP

pdfOpinia ZK ZZS "Florian" z dnia 12.05.2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażeń funkcjonariuszy PSP