Aktualności

7 grudnia 2016

Federacja ZZSM wystąpiła do Prezydenta Andrzeja Dudy w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).

1 grudnia 2016

W dniu 30 listopada 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

26 listopada 2016

W dniu 24 listopada 2016 roku w Warszawie na obiekcie JRG nr 17, odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Strażaków Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

17 listopada 2016

Poniżej publikujemy wspólne stanowisko KSP NSZZ „Solidarność”, ZZS „Florian” i NSZZ Pracowników Pożarnictwa w sprawie podwyżek uposażeń dla strażaków PSP w 2017 roku.

7 listopada 2016

W dniach 3 – 4 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się kolejna, trzecia już konferencja w ramach projektu  pn.: „Partnership for Development – Promotion of networking and communication between employees from Public Service Sector” (Partnerstwo na rzecz rozwoju – Promocja komunikacji między pracownikami z sektora usług publicznych).

5 listopada 2016

W dniu 26 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (Forum Związków Zawodowych).

28 października 2016

Poniżej zamieszczamy komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z posiedzenia.

27 października 2016

Łódzki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” przyłączył się do akcji krwiodawstwa zorganizowanej w dniu 21 października 2016 r. przez Zarząd Terenowy Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

22 października 2016

W dniu 20 października 2016 roku w Sejmie RP w czasie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzono i pozytywnie

11 października 2016

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie dementuje informację o pracach nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych. Poniżej publikujemy odpowiedź Pana Jarosława Zielińskiego Setkarza Stanu w MSWiA na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

pdfMinister SWiA - emerytury fukcjonariuszy