Aktualności

18 kwietnia 2017

W dniu 13 kwietnia 2017 roku w KG PSP w Warszawie odbyły się robocze konsultacje dotyczące wprowadzenia nowego wzoru umundurowania specjalnego dla strażaków.

14 kwietnia 2017

Z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy składam w imieniu całego zarządu Krajowego ZZS „Florian” wszystkim związanym z pożarnictwem, a szczególnie członkom naszego Związku płynące z serca życzenia pogodnych i radosnych Świąt. Życzę

11 kwietnia 2017

Poniżej zamieszczamy wniosek Federacji ZZSM w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracj, sprawiedliwości oraz obrony narodowej

pdf

8 kwietnia 2017

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, przy współpracy Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

3 kwietnia 2017

W dniu 30 marca 2017 roku siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panem Andrzejem Derą Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

30 marca 2017

W dniu 28 marca 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

24 marca 2017

W dniu 23 marca 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni” którą tworzą przewodniczy trzech central związkowych działających w strukturach PSP t., KSP NSZZ Solidarność, ZZS Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

18 marca 2017

W dniu 17 marca 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się robocze spotkanie z Panią Minister Beatą Kempą.

15 marca 2017

W dniu 14 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego wypracowano stanowisko dotyczące planów Rządu w sprawie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

7 marca 2017

W dniach 27 luty - 1 marzec 2017 r., w Madrycie odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt Unii Europejskiej pt. "Wspieranie międzynarodowej wymiany informacji i mechanizmów zaangażowania pracowników usług publicznych w procesie decyzyjnym".