Aktualności

24 grudnia 2016

Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia, które w polskiej tradycji zawsze związane są z rodzinną atmosferą, ciepłem i wspólnotą wigilijnego stołu.

21 grudnia 2016

W dniu 19 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych,

15 grudnia 2016

W dniu 14 grudnia 2016 roku Sejm RP uchwalił „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

14 grudnia 2016

W dniu 13 grudnia 2016 roku w gmachu Sejmu RP w sali im. Jacka Kuronia odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji sejmowych

7 grudnia 2016

Federacja ZZSM wystąpiła do Prezydenta Andrzeja Dudy w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).

1 grudnia 2016

W dniu 30 listopada 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

26 listopada 2016

W dniu 24 listopada 2016 roku w Warszawie na obiekcie JRG nr 17, odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Strażaków Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

17 listopada 2016

Poniżej publikujemy wspólne stanowisko KSP NSZZ „Solidarność”, ZZS „Florian” i NSZZ Pracowników Pożarnictwa w sprawie podwyżek uposażeń dla strażaków PSP w 2017 roku.

7 listopada 2016

W dniach 3 – 4 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się kolejna, trzecia już konferencja w ramach projektu  pn.: „Partnership for Development – Promotion of networking and communication between employees from Public Service Sector” (Partnerstwo na rzecz rozwoju – Promocja komunikacji między pracownikami z sektora usług publicznych).

5 listopada 2016

W dniu 26 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (Forum Związków Zawodowych).