Aktualności

01 październik 2019

W dniu 26 września 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

26 wrzesień 2019

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma nowego Przewodniczącego. Głosami członków Rady OPZZ został nim Andrzej Radzikowski, który do tej pory pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego OPZZ.

19 wrzesień 2019

Poniżej publikujemy komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 18 września 2019r.

pdfKomunikat

01 wrzesień 2019

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Jaracza 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

14 sierpień 2019

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

08 sierpień 2019

Strażak to bardzo odpowiedzialny zawód, który wiąże się z ciągłym ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami. 

24 lipiec 2019

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Policji Państwowej w dniu Święta Policji

20 lipiec 2019

Sejm uchwalił kolejne zmiany w obszarach objętych Porozumieniem z 8 listopada 2018 r.

18 lipiec 2019

W dniu 16 lipca 2019 roku na cmentarzu miejskim w Legionowie spoczął śp. Piotr Kołodziński - jeden ze współzałożycieli Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian" i jego pierwszy, wieloletni przewodniczący (1993-2004).

12 lipiec 2019

Informujemy iż uroczystości pogrzebowe Ś.P. Piotra Kołodzińskiego  odbędą się w dniu 16 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w kościele p.w.św. Józefa Oblubieńca N.M.P (ul. Piłsudzkiego 5 w Legionowie).