Aktualności

11 lipiec 2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci pierwszego, wieloletniego Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” – Piotra Kołodzińskiego.
Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.

 

07 lipiec 2019

3 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

30 czerwiec 2019

W dniu 26 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Komendy Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

13 czerwiec 2019

W dniu 13 czerwca 2019 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Witek – Minister SWiA.

13 czerwiec 2019

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”.

04 czerwiec 2019

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś Elżbietę Witek na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

27 maj 2019

Pogrzeb Śp. Jana Guza, przewodniczącego OPZZ odbędzie się w dniu 29 maja
2019 r. w Białej Podlaskiej. Trumna zostanie wystawiona w domu pogrzebowym Hades przy ul. Jana Pawła II 25 o godz. 11.30.

24 maj 2019

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Przewodniczącego OPZZ - Jana Guza Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.

23 maj 2019

W dniu 17 maja 2019 r. podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w KP PSP w Gostyninie (woj. mazowieckie) za działalność na rzecz Związku Zawodowego Strażaków „Florian” odznaczony został mł. bryg. Robert Skowroński - wieloletni Przewodniczący Zarządu Terenowego w Gostyninie. Prezydium Zarządu Krajowego nadało dla kol. Roberta Skowrońskiego Medal za Zasługi dla ZZS „Florian”. Aktu wręczenia medalu dokonał Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” kol. Krzysztof Jędrachowicz

2

Kol. Robert Skowroński zakończył służbę czynną z dniem 27 lutego 2019 r., i nadal pozostaje w strukturach związku. Kol. Robert Skowroński swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1992 roku podejmując służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. W 2000 r. ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Pełnił służbę na stanowisku Dyżurnego Operacyjnego Powiatu, a następnie, jako specjalista ds. kwatermistrzowskich. Służbę zakończył na stanowisku dowódcy zmiany. Uroczystość była również doskonałą okazją do złożenia podziękowań za działalność związkową na ręce st. ogn. w st. spocz. Elżbiety Sikorskiej, która służbę rozpoczęła jeszcze w Zawodowej Straży Pożarnej na stanowisku technik ds. kwatermistrzowskich. Jako funkcjonariusz w służbie czynnej pozostawała do 1 lutego 2012 r. Nadal pracuje na tym samym stanowisku w korpusie służby cywilnej, pozostając jednocześnie członkiem Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian”.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Krzysztof Jędrachowicz
Wiceprzewodniczący ZK ZZS ,,Florian”

20 maj 2019

16 maja 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania była procedowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 724).

W spotkaniu uczestniczył nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, oraz przedstawiciele związków zawodowych:

  • Krzysztof Andura – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
  • Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,
  • Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Ponadto z ramienia Komendy Głównej PSP w spotkaniu uczestniczyli:

  • st. bryg. Danuta Wojciechowska – dyrektor Biura Prawnego,
  • st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji,
  • st. bryg. Piotr Strawa – zastępca dyrektora Biura Kadr i Organizacji,
  • bryg. Rafał Adamiec – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej.

W trakcie spotkania, omówiono wnioskowany przez stronę społeczną zakres zmian aktualnego projektu rozporządzenia, w szczególności w zakresie rozszerzenia katalogu stanowisk służbowych, na które mogliby zostać mianowani technicy pożarnictwa.

 

Źródło:strona internetowa KG PSP