Aktualności

3 kwietnia 2017

W dniu 30 marca 2017 roku siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panem Andrzejem Derą Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

30 marca 2017

W dniu 28 marca 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

24 marca 2017

W dniu 23 marca 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji ,,Solidarni” którą tworzą przewodniczy trzech central związkowych działających w strukturach PSP t., KSP NSZZ Solidarność, ZZS Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

18 marca 2017

W dniu 17 marca 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się robocze spotkanie z Panią Minister Beatą Kempą.

15 marca 2017

W dniu 14 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego wypracowano stanowisko dotyczące planów Rządu w sprawie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

7 marca 2017

W dniach 27 luty - 1 marzec 2017 r., w Madrycie odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt Unii Europejskiej pt. "Wspieranie międzynarodowej wymiany informacji i mechanizmów zaangażowania pracowników usług publicznych w procesie decyzyjnym".

25 lutego 2017

W dniu 23 lutego 2017 roku w biurze Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej. 

17 lutego 2017

W dniu 15 lutego 2017 r. w Warszawie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, podczas której podsumowano 2016 r.

11 lutego 2017

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

5 lutego 2017

W załączeniu przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.