Aktualności

19 wrzesień 2019

Poniżej publikujemy komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 18 września 2019r.

pdfKomunikat

01 wrzesień 2019

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Jaracza 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

14 sierpień 2019

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

08 sierpień 2019

Strażak to bardzo odpowiedzialny zawód, który wiąże się z ciągłym ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami. 

24 lipiec 2019

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Policji Państwowej w dniu Święta Policji

20 lipiec 2019

Sejm uchwalił kolejne zmiany w obszarach objętych Porozumieniem z 8 listopada 2018 r.

18 lipiec 2019

W dniu 16 lipca 2019 roku na cmentarzu miejskim w Legionowie spoczął śp. Piotr Kołodziński - jeden ze współzałożycieli Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian" i jego pierwszy, wieloletni przewodniczący (1993-2004).

12 lipiec 2019

Informujemy iż uroczystości pogrzebowe Ś.P. Piotra Kołodzińskiego  odbędą się w dniu 16 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w kościele p.w.św. Józefa Oblubieńca N.M.P (ul. Piłsudzkiego 5 w Legionowie).

11 lipiec 2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci pierwszego, wieloletniego Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” – Piotra Kołodzińskiego.
Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.

 

07 lipiec 2019

3 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.