Aktualności

27 marca 2018

W dniu 27 marca 2018 r zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbyła się Konferencja prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej interesy policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Celno-Skarbowej. Konferencję otworzył przewodniczący Federacji ZZSM Marcin Kolasa – przewodniczący Federacji przedstawił wszystkie osoby uczestniczące w konferencji, wśród nich Dorotę Gardias – Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych, Leszka Miętka – wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Rafała Jankowskiego, przewodniczącego NSZZ Policjantów, Czesława Tułę, przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Krzysztofa Oleksaka, przewodniczącego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Krzysztofa Hetmana, przewodniczącego NSZZ Pracowników Pożarnictwa i Kamila Osipowskiego – przewodniczącego Zarządu Związku Zawodowego Służby Celnej.

foto001

foto002

Podczas konferencji przewodniczącemu NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, omówił aktualną sytuację funkcjonariuszy pod względem uposażeń, realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych, oraz rosnące trudności z naborem kandydatów do służby w formacji. Rafał Jankowski wysunął postulat, aby wzorem wojska ustanowić dla służb mundurowych procent PKB. Przewodniczący NSZZ Policjantów podkreślił, że konferencja nie jest hasłem do protestu, lecz zaproszeniem do rozmów. Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła omówił potrzebę postulowanego powrotu do uprawnień emerytalnych służb mundurowych, jakie obowiązywały do 31 grudnia 2012 roku. Uzasadnił powrót do poprzedniego systemu emerytalnego specyfiką służby, wypaleniem zawodowym, narażaniem życia i zdrowia, służbą na każde wezwanie etc. Mówił także o skromnych środkach przeznaczanych na utrzymanie dla funkcjonariuszy służby więziennej.

foto003

foto004

Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian” omówił temat nadgodzin, których rokrocznie funkcjonariusze wypracowują się ok. 12 mln i nie widać aby kolejny rząd miały jakiś rozsądny pomysł na załatwienie tego problemu w dającym się przewidzieć terminie. Krzysztof Hetman – Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa – przyznał, że funkcjonariusze służb mundurowych, których jest łącznie około 110 tysięcy, dzielą się obecnie na tych, którzy rozpoczęli służbę przed dniem 31 grudnia 2012′ i tych którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 2012′. Pozostaje 98% funkcjonariuszy czekających na jasne stanowisko odnośnie sposobu naliczenia emerytury. Przewodniczący Federacji Marcin Kolasa – przedstawił postulat wprowadzenia 30 dni pełnopłatnego L-4. – Minął rok od obietnicy danej przez ówczesnego ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka i ta deklaracja nie została zrealizowana – powiedział, co jest tym bardziej niezrozumiałe, iż zmiana ta nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa. Kamil Osipowski – Przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Służby Celnej – podsumował efekty reformy służby celnej. – Mieliśmy reformę służby celnej i powstała Krajowa Administracja Skarbowa. Przy tego typu reformie, coś jednak nie wyszło do końca. Funkcjonariusze celno-skarbowi włączeni zostali do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, ale podlegają odrębnej regulacji. My również narażamy życie a nasza praca przynosi efekty wielokrotnie przekraczające nakłady na działalność samej służby. Zależy nam abyśmy byli zrównani z pozostałymi służbami mundurowymi. Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias podkreśliła, że służby mundurowe stanowią filar kierowanej przez Nią centrali związkowej i dołoży wszelkich starań, aby problemy służb zostały przedstawione na Forum Dialogu Społecznego. Także Leszek Miętek, wiceprzewodniczący OPZZ podkreślił, że służby mundurowe powinny otrzymywać właściwe i godziwe wynagrodzenie bez składania petycji, stanowisk i postulatów, czy chociażby organizowania konferencji prasowych. Również poparł potrzebę przedstawienia postulatów służb na Forum Dialogu Społecznego.
Cała konferencja FZZSM jest dostępna pod linkiem http://d.tvip.pl/nszz/konferencja-2018.03.27-v1.mp4

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

26 marca 2018

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej interesy policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Celno-Skarbowej, pragnę Was poinformować, że w dniu 27 marca 2018 r. w warszawskiej siedzibie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 (sala nr 512 V piętro) odbędzie się konferencja prasowa.

23 marca 2018

W dniu 21 marca 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

14 marca 2018

W dniu 12 marca 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

8 marca 2018

Poniżej publikujemy wystapienie skierowane do Komendanta Głownego PSP.

7 marca 2018

5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podzespół przyjął program działania na rok 2018 i zajął się kilkoma kluczowymi dla środowiska służb mundurowych sprawami.

26 lutego 2018

W dniu 21 lutego 2018r. członkowie Rady i Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem i jego współpracownikami.

16 lutego 2018

W dniu 15 lutego 2018 w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

26 stycznia 2018

W dniu 25 stycznia 2018 r. na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie: Marcin Kolasa - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian oraz Benedykt Nowak – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów spotkali się z Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiuszem Czartoryskim.

18 stycznia 2018

Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi, jakiej udzielił Sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński na interpelację złożoną przez posła Tomasza Rzymkowskiego.