W dniu 31 stycznia 2023 r. Przewodniczący Łukasz Kunek oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Szaj podpisali umowę z firmą Benefit Systems S.A. o świadczenie usług w ramch Programów MultiSport oraz MultiLife dla członków Związku Zawodowego Strażaków "Florian". W najbliższym czasie udostępniona zostanie platforma, na której będzie możliwość rejestracji użytkowników i zakupu kart.