Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z wieloma sprzecznymi informacjami, pojawiającymi się w sieci i nieścisłościami dot. interpretacji przedstawionej tabeli, a także nieprawdziwymi informacjami, jakoby ZZS "Florian" nie chciał wprowadzenia minimalnego dodatku służbowego, pragniemy przekazać niniejszy komunikat wraz z wyliczeniami, w których jasno zwrócimy uwagę, dlaczego ZZS "Florian" zdecydował się regulacji nie uzgadniać.

Przedstawiony sposób rozdziału podwyżek jest niekorzystny dla grup 1-6 (przypominamy, że walka o podwyżki była w związku z inflacją, która wszystkich dotknęła jednakowo), w poniższej tabeli widać wyliczenia, jakie podwyżki otrzymają strażacy na grupach 1-6 ze stażem do 15 lat służby.

tabela gotowa

Powyższe dane zostały zanonimizowane, przyjmują do wyliczeń średnią wysługę i średni dodatek służbowy na danej grupie. Analizowana grupa to 7 komend PSP na terenie kraju. Jak widać, strażacy grup 1-6 (których jest w naszych szeregach kilkanaście tysięcy) otrzymają podwyżki wyraźnie niższe niż średnia. Nie zostało od początku uzgodnień i przedstawienia propozycji powiedziane wprost, że strona służbowa z kwoty przeznaczonej na tegoroczne podwyżki chce sfinansować minimalny dodatek służbowy w wysokości 8% - stoimy na stanowisku, że zwiększenie wysokości minimalnego dodatku służbowego jest dobrym rozwiązaniem, ale należy na to znaleźć dodatkowe środki, a nie zabierać z kwoty tegorocznej podwyżki.

Przedstawiony przez stronę służbową sposób rozdziału podwyżek jest niejasny i budzi wiele kontrowersji – dodatkowo jest krzywdzący dla strażaków, którzy poprzez np. dyspozycyjność i swoje zaangażowanie w pełnienie służby mają dzisiaj dodatek służbowy, który oscyluje wokół ustalonego minimum 8% - ci strażacy, przyjmując propozycję strony służbowej, jeśli są na grupach 1-5, otrzymaliby podwyżki rzędu 250-320zł brutto! Mówimy o strażakach, którzy ramię w ramię stali z nami wspólnie na proteście służb mundurowych w stolicy. Jako związek zawodowy nie możemy dopuścić, żeby w obliczu dzisiejszej sytuacji gospodarczej, tak liczna grupa strażaków była poszkodowana tegorocznym rozdziałem podwyżek. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że żaden związek zawodowy nie wziął udziału w akcji protestacyjnej w takim zakresie jak ZZS "Florian", zdecydowaną większość strażaków na manifestacji stanowili nasi członkowie – jak daje się zauważyć, pozostałe związki nie walczyły tak głośno o wszystkich swoich członków. Przystępując do podziału środków wywalczonych głównie trudem członków ZZS "Florian", strona służbowa wraz z pozostałymi związkami funkcjonującymi w PSP oczekuje, że bez dogłębnej analizy i negocjacji podpiszemy przygotowaną propozycję. Nie nastąpi to bez negocjacji. ZZS "Florian" liczy się ze zdaniem wszystkich swoich członków na każdej grupie uposażenia, stąd proponowany rozdział środków musiał zostać przez nas odrzucony.

Dodatkowo, zdziwienie budzi nagły zwrot stanowisk pozostałych ZZ, które przy wcześniejszych rozdziałach środków na podwyżki, przy stabilnej sytuacji gospodarczej w kraju, stały na stanowisku praktycznie równego rozdziału środków na strażaka. ZZS "Florian" postulował różnicowanie w grupach i naprawę siatki płac. Obecnie, kiedy każdy odczuwa realne skutki inflacji, doszło do nagłego zwrotu pozycji negocjacyjnej pozostałych związków zawodowych. Stoimy na stanowisku, że aż takie różnicowanie grup uposażenia jest sprzeczne z interesem strażaków, a podwyżka przy takiej inflacji powinna być wprowadzona na jasnych zasadach, czytelnych dla każdego. Każdy strażak, widząc propozycję rozdziału środków, od razu ma wiedzieć, jakiej podwyżki oczekiwać – a tego w obecnej propozycji nie ma, zamiast tego jest dużo niedopowiedzeń i kontrowersji.