W dniu 17 grudnia 2020 r. odbyło się on-line posiedzenie European Fire Fighters Unions Alliance /EFFUA/, którego Związek Zawodowy Strażaków „FLORIAN” jest członkiem.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych strażaków z następujących państw: Dania, Finlandia, Niemcy, Islandia, Grecja, Irlandia, Norwegia, Polska (ZK ZZS „FLORIAN”), Słowacja oraz Szwecja.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru zarządu EFFUA na kadencję 2021 – 2022. Na przewodniczącego EFFUA został wybrany przedstawiciel Finlandii - Kim Nikula. Wybrano także członków Komitetu Wykonawczego EFFUA w składzie: Kim Nikula /Finlandia/, Mikael Svanberg /Szwecja/, Dirk Hückmann /Niemcy/, Magnus Sjöholm /Norwegia/, Pasi Jaakkola /Finlandia/.

Posiedzenie było dobrą okazją do dyskusji i wymiany poglądów płynących z doświadczeń związków zawodowych strażaków w poszczególnych krajach. W trakcie posiedzenia każdy z uczestników referował najważniejsze sprawy dotyczące strażaków w jego państwie. Wiodącym tematem była pandemia COVID 19 i problemy, z jakimi w związku z tym zmagają się strażacy na całym świecie. Przedstawiciel ZZS ,,Florian” przedstawił m.in. sytuację związaną z pandemią, w tym to jak wpłynęła na służbę strażaków w Polsce oraz kwestie związane ze szczepieniami służb mundurowych w Polsce. Przedstawiciel Grecji oprócz problemów związanych z pandemią wskazał również na problem Grecji związany z tym, że ok. 30% strażaków, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne umiera z powodu chorób nowotworowych. Inni uczestnicy spotkana poruszyli także tematy związane z chorobami zawodowymi strażaków a także omówiono problem stresu pourazowego, z którym zmaga się duża część funkcjonariuszy.

Poza powyższymi kwestiami na spotkaniu omówiono również kwestię nawiązania współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Pracy (EU-OSHA), której głównym celem jest poprawa warunków pracy w Europie. EU-OSHA dąży do tego, aby europejskie miejsca pracy były bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej wydajne – z korzyścią dla firm, pracowników i rządów.
Omówiono i przyjęto także strategię działania EFFUA na rok 2021.

Wskazano, że jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli to międzynarodowe targi straży pożarnej, służb ratowniczych, ochrony ludności i bezpieczeństwa „INTERSCHUTZ” odbędą się w czerwcu 2021 r.
Kolejne spotkanie EFFUA odbędzie się online w styczniu 2021 r. W zależności od sytuacji epidemicznej w 2021 r. planowane są cztery spotkania EFFUA, w tym odwołane spotkanie EFFUA w Atenach, które ze względu na pandemię nie odbyło się w marcu br. Spotkanie w Atenach planowane jest wstępnie w połowie przyszłego roku.

effua

Opracował:
Alexandros Mawromatis – ZZS Florian