27 października 2020 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące Służby, w tym udział strażaków w walce z epidemią koronawirusa.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,
  • Bartłomiej Mickiewicz - przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
  • Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.
  • bryg. Rafał Adamiec – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP, przedstawiciel Komendanta Głównego PSP ds. współpracy ze związkami zawodowymi.

Bezpośrednim powodem spotkania była potrzeba zapoznania strony społecznej, z uwarunkowaniami mającego wkrótce nastąpić wsparcia przez strażaków PSP systemu opieki zdrowotnej, w leczeniu osób dotkniętych chorobą COVID-19. 

image001

Reprezentanci związków zawodowych poinformowali Komendanta Głównego PSP, o potrzebie przekazania funkcjonariuszom zasad, jakie będą stosowane podczas oddelegowania do placówek ochrony zdrowia.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak zapoznał zebranych z najważniejszymi zapisami procedowanego aktualnie przez Parlament RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zwrócił szczególną uwagę na: uregulowania mające zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom podczas wykonywania obowiązków związanych z opieką nad chorymi, przebieg procesu oddelegowania oraz świadczenia proponowane strażakom. Komendant Główny PSP wyraził też nadzieję, że ze względu na zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków oddelegowania, wielu funkcjonariuszy zgłosi chęć czasowego pełnienia służby w placówkach ochrony zdrowia.

Opracowanie: bryg. Rałał Adamiec, BWM KG PSP

Zdjęcie: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

Źródło:
https://www.gov.pl/web/kgpsp/spotkanie-komendanta-glownego-psp-z-przewodniczacymi-central-zwiazkow-zawodowych

Struktury Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w dalszym ciągu na bieżąco będą monitorowały rozwój sytuacji związanej z delegowaniem strażaków PSP posiadających kwalifikacje ratowników medycznych w ramach wsparcia systemu ochrony zdrowia podczas działań z COVID-19 oraz realizacją wyznaczonych zadań.

pdfWniosek do KG w sprawie kierowania ratowników medycznych