Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała wiceministrów resortu spraw wewnętrznych i administracji. Minister Mariusz Błaszczak wręczył nominacje Jarosławowi Zielińskiemu, Jakubowi Skibie, Tomaszowi Zdzikotowi i Sebastianowi Chwałkowi.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, powołała wiceministrów resortu. Skład kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uzupełniają: Sekretarz Stanu Jakub Skiba, Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński, Podsekretarz Stanu Sebastian Chwałek i Podsekretarz Stanu Tomasz Zdzikot.

Strona internetowa MSW: https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13869,Nowi-Sekretarze-i-Podsekretarze-Stanu-w-MSWiA.html