25 września 2015 r. o godz. 12:00 przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi od konferencji prasowej rozpoczęła się pikieta Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego.

 

Następnie uczestnicy pikiety przemaszerowali ulicami Łodzi przed Łódzki Urząd Wojewódzki.

 

1

2

3

4

 


W Urzędzie Wojewódzkim Delegacja Federacji ZZSM oraz OPZZ w następującym składzie:

  • Magdalena Michalska – Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej OPZZ woj. Łódzkiego
  • Władysław Duraj – Wiceprzewodniczący ŁZW ZZS „Florian”
  • Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodniczący ŁZW ZZS „Florian”
  • Jarosław Ćmiel – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
  • Janusz Lasota – Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy PSG w Łodzi
  • Piotr Gzik – Wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa woj. Łódzkiego

przekazała na ręce Wicewojewody Łódzkiego – p. Jarosława Klimasa petycję kierowaną za pośrednictwem Wojewody do Prezesa Rady Ministrów RP – p. Ewy Kopacz.
Wicewojewoda Jarosław Klimas w asyście Dyrektora Biura Wojewody – Marcina Szmai zapewnił o wsparciu postulatów służb mundurowych i niezwłocznym przekazaniu petycji do jej adresata, a także wyszedł do pikietujących przedstawicieli służb mundurowych


5

Po odczytaniu postulatów sformułowanych przez służby mundurowe oraz tekstu petycji uczestnicy pikiety przeszli przed Urząd Marszałkowski.
Na ręce delegacji z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego p. Witolda Stępnia przekazano petycję kierowaną do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wsparcie postulatów służb mundurowych województwa przez Sejmik i Zarząd Województwa Łódzkiego. Petycja z wymienionym wnioskiem została przyjęta.

6

7Celem pikiety było:
- poinformowanie opinii publicznej o postulatach służb mundurowych, w tym skierowanych do Prezesa Rady Ministrów w petycji z dnia 25.09.2015 r.,
- wyrażenie sprzeciwu wobec prowadzonej polityki finansowej dotyczącej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych, w tym zatrudnionych w PSP,
- wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji województwa łódzkiego w podziale środków finansowych przeznaczonych na podniesienie dobowych stanów etatowych w jednostkach interwencyjnych PSP woj. łódzkiego, a tym samym na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
- wyrażenie sprzeciwu wobec braku „rzeczywistego” dialogu społecznego z przedstawicielami służb mundurowych związków zawodowych Federacji.

W pikiecie wzięło udział kilkuset funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych województwa łódzkiego. Za liczny udział strażaków ZZS „Florian” oraz przedstawicieli NSZZ Pracowników Pożarnictwa, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej na ręce Panów Przewodniczących składamy serdeczne podziękowania.
Dziękujemy Radzie Wojewódzkiej OPZZ za wsparcie naszej inicjatywy i obecność w czasie pikiety.
W jedności siła!


Łódzki Zarząd Wojewódzki ZZS „Florian”
Łódź, dn. 25.09.2015 r.


Media o pikiecie służb mundurowych w Łodzi:
http://www.parada.fm/2015/09/25/25-09-2015-protest-mundurowych/
https://www.radiolodz.pl/posts/18427-lodzkie-sluzby-mundurowe-z-poparciem-dla-protestujacych-strazakow
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,18913105,strazacy-pod-urzedem-marszalkowskim-chca-podwyzek.html

tekst i zdjęcia: Krzysztof Jędrachowicz