Poniżej zamieszczamy odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącą uwag  wniesionych przez ZZS „Florian” do projektu zmian w Ustawie o PSP art. 88 ust. 2.

pdfPismo MSW w/s dodatku stażowego

pdfOpinia ZZS „Florian” dot. dodatku stażowego