W dniu 19 grudnia 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. W trakcie posiedzenia szczegółowo omówiono projekt inicjatywy obywatelskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w zakresie dotyczącym zmian w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej.
 
Proponowane przez związki zawodowe skupione w Federacji, rozwiązania dotyczą nadania nowego brzmienia artykułom zawierającym niżej wymienione obszary:
  • za jedną godzinę służby pełnioną ponad normę przysługuje rekompensata pieniężna, która stanowi 1/168 uposażenia należnego strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego,
  • za służbę pełnioną w porze nocnej przysługuje rekompensata pieniężna za każdą godzinę służby w wysokości 20 % z 1/168 uposażenia należnego strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego,
  • uposażenie zasadnicze strażaka wzrasta z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej o 2 % po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35% po 35 latach służby,
  • za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim trwającym łącznie do 90 dni w ciągu roku kalendarzowego - strażak zachowuje prawo do 100% uposażenia.
foto001 
 
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian” zaapelował o jak najaktywniejsze włączenie się w działania, mające na celu rozpropagowanie akcji zbierania podpisów nie tylko w środowisku służb mundurowych ale i w całym społeczeństwie. Przypominamy, iż od dnia 17 grudnia mamy dokładnie 90 dni na zebranie pod projektem 100 tyś. podpisów. Dyskutowano również na temat napływających sygnałów z kilku województw, dotyczących prób przedstawienia projektu inicjatywy obywatelskiej, jako działanie niewłaściwe. W toku dyskusji uznano, iż być może, niektóre środowiska w naszej służbie, obecnie obowiązujący stan prawny satysfakcjonuje, jednak dla naszego związku, każde działanie zgodne z prawem, które może przynieść korzyści strażakom uzyska pełne poparcie. W trakcie posiedzenia rozważano również możliwość organizacji, w pierwszej połowie 2015 roku protestu (manifestacji) wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych, jako formę zdecydowanego sprzeciwu wobec lekceważącej polityki państwa dotyczącej funkcjonariuszy, ciągłego odbierania należnych uprawnień, braku wzrostu uposażeń oraz waloryzacji płac. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący ZK ZZS Florian szczegółowo omówił dotychczasową współpracę międzynarodową ZZS „Florian”, przedstawił informację z wizyty w Brukseli w odniesieniu do spotkań z przedstawicielami EFFUA oraz euro parlamentarzystami. Ponadto Przewodniczący ZK poinformował, że dniu 10 grudnia 2014 roku na posiedzeniu w Skopje (Macedonia) Związek Zawodowy Strażaków „Florian” został jednomyślnie przyjęty do międzynarodowej organizacji związków zawodowych strażaków European Fiere Fighters Unison Alliance (EFFUA). Tym samym staliśmy, jako organizacja związkowa piętnastym członkiem dużej międzynarodowej społeczności skupiającej strażaków z całej Europy.
 
 
 
Po posiedzeniu zarządu zgodnie z tradycją odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Zastępca Komendanta Głównego nadbrygadier Piotr Kwiatkowski, Doradca Komendanta Głównego st. bryg. Ireneusz Królik, Wiesława Tarnowska – Wiceprzewodnicząca OPZZ, Renata Górna – członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, dr Mariusz Wieczorek – ekspert związku ds. społecznych, przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb. Mundurowych, Dyrektor Operacyjny Mentor S.A. Stanisław Szwed, Artur Przybyszewski – Członek Zarządu Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego. Po okolicznościowej modlitwie i poświęceniu opłatków przez Kapelana strażaków ks. bryg. Krzysztofa Jackowskiego wszyscy złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia.
 
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”
Krzysztof OLEKSAK