W dniu 28 czerwca 2021 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał od Pana Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w MSWiA pismo DP-WL-0231-65/020/MZ. Pismo stanowi odpowiedź na opinię znak ZKP-1601/4/21 przesłaną w dniu 12 maja 2021 r. w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych dotyczącą bardzo ważnego dla funkcjonariuszy PSP projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (projekt z dnia 1 kwietnia 2021 r. zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 kwietnia 2021 r. poz. 632 - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345653).

Z przekazanego pisma wynika, że Ministerstwo w znacznym stopniu uwzględniło uwagi przekazane przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian”.

 

pdfOpinia ZK ZZS „Florian”

pdfOdpowiedź MSWiA na opinię ZK ZZS „Florian”