Związek ma następującą strukturę:

Organizacje Terenowe (Szkolne) - jako organizacje zakładowe w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych - można tworzyć we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP z zastrzeżeniem, że w jednostce organizacyjnej PSP może działać tylko jedna Organizacja Terenowa – zrzesza ona wszystkich członków Związku pełniących służbę, oraz emerytów i rencistów mieszkających na ich terenie działania . W przypadku braku możliwości utworzenia Organizacji Terenowej, członkowie Związku mogą być zrzeszeni w organizacji związkowej na terenie najbliższego powiatu.

Założenie organizacji :

  • zebrać co najmniej 10 osób i zorganizować zebranie założycielskie,
  • powiadomić Zarząd Wojewódzki o zebraniu założycielskim, nr telefonu do Przewodniczących ZW w strukturze (przedstawiciel ZW pomoże w założeniu organizacji związkowej oraz w przeprowadzeniu wyborów),
  • jeżeli zarząd będzie liczył poniżej 10 członków to reprezentować go będzie organizacja z najbliższego powiatu,
  • z podstrony Dokumenty pobrać druk protokółu założycielskiego, deklaracje wstąpienia oraz druk dane osobowe funkcyjnych,
  • sporządzić listę obecności na zebraniu założycielskim,
  • przeprowadzić wybory zarządu, wypełnić druki,
  • w tym momencie powstała nowa organizacja terenowa ZZS Florian,
  • przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego prześle kopie protokółu założycielskiego, listy obecności oraz dane osobowe funkcyjnych do Zarządu Krajowego w celu zarejestrowania organizacji.