Poniżej przedstawiamy Apel Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o wsparcie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w zbieraniu podpisów pod projektem obywatelskim ustawy o Służbie Celno-Skarbowej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Apel Federacji ZZSM , Projekt Ustawy o SCS , Druki do zbierania podpisów

Zrzut ekranu 2023 11 04 201504