Dziś wspominamy tych którzy odeszli na wieczną służbę w hufcach św.Floriana.