W dniach 11-12 września w miejscowości Żnin odbyły się obchody 30-lecia Związku Zawodowego Strażaków Florian, na które zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich Zarządów Wojewódzkich ZZS Florian, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz różnego szczebla, związków zawodowych służb mundurowych oraz innych związków zawodowych, z którymi współpracuje ZZS Florian a także wielu innych gości niewymienionych powyżej.

Uroczystości zaczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Floriana w Żninie, następnie miał miejsce przemarsz z orkiestrą do Cukrowni Żnin, gdzie odbyła się jubileuszowa gala. Po jej oficjalnym rozpoczęciu przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego kolegę Łukasza Kunka głos zabrali zaproszeni założyciele ZZS Florian, którzy opowiedzieli o powstaniu związku i jego historii. Następnie głos ponownie zabrał Przewodniczący ZK, który w przemowie podziękował wszystkim członkom za ich pracę i zaangażowanie, wyraźnie zaznaczając jak wymagająca jest społeczna praca w związkach zawodowych, szczególnie w formacjach mundurowych takich jak Państwowa Straż Pożarna. W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele największych związków zawodowych służb mundurowych, w tym zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podkreślali bardzo dobrą współpracę z ZZS Florian, doceniali przeszłe i aktualne działania i dokonania, zauważając odwagę ZZS Florian w poruszaniu tematów ważnych dla przyszłości służby, jej dobrego imienia a co najważniejsze - praw i godności swoich członków, jasno deklarując utrzymanie ścisłej współpracy z naszym związkiem w walce o prawa funkcjonariuszy, dobre imię ich samych jak i całej formacji. W trakcie uroczystości odczytano Uchwały o nadaniu okolicznościowych medali a także nowego odznaczenia - Złotego Krzyża, który zgodnie z postanowieniami nowo powołanej Kapituły został przyznany osobom zasłużonym dla ZZS Florian. Odznaczenia wręczali Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian kol. Łukasz Kunek oraz przewodniczący nowo powołanej Kapituły kol. Dariusz Łazarczyk. Po wręczeniu odznaczeń, wszyscy goście wysłuchali koncertu orkiestry dętej OSP Sompolna która uświetniała całą uroczystość a także obejrzeli pokaz w wykonaniu mażoretek. Po oficjalnej gali jubileuszowej miała miejsce uroczysta kolacja, która zakończyła obchody 30-lecia ZZS Florian. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili i uświetnili uroczystość.

link do filmu: https://drive.google.com/file/d/1zUyzNf3O0ZMBXSM_l3hpcDuA_lJi4xMl/view?usp=sharing

obraz 2023 09 13 223722793 obraz 2023 09 13 223653194

obraz 2023 09 13 223618722  obraz 2023 09 13 223515882

obraz 2023 09 13 223841432  obraz 2023 09 13 224226032  obraz 2023 09 13 224300215

obraz 2023 09 13 222835752  obraz 2023 09 13 222939944 obraz 2023 09 13 223007600  obraz 2023 09 13 223046390

obraz 2023 09 13 223145097  obraz 2023 09 13 223322046

obraz 2023 09 13 223407456  obraz 2023 09 13 223841432

obraz 2023 09 13 223925691  obraz 2023 09 13 224656808

obraz 2023 09 13 224814487  obraz 2023 09 13 224901038 obraz 2023 09 13 225028217