Powstało Centrum Analiz ZZS Florian

W lipcu 2023 roku rozpoczął pracę zespół osób, który w ramach struktury związkowej powołał do funkcjonowania Centrum Analiz ZZS Florian. Podstawowym celem komórki jest pozyskanie, przetwarzanie, analiza i raportowanie informacji związanych z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej w obszarze interesującym związki zawodowe.

Prace Centrum realizowane będą poprzez cykliczne, systematyczne pozyskanie jednolitych informacji z terenu całego kraju w oparciu o zaawansowane platformy ankiet internetowych. Stosowane narzędzia historycznie wykorzystywane były do prowadzenia badań naukowych. Warunkiem niezbędnym do stosowania było bezpieczeństwo danych oraz odporność na błędy celowe np. wielokrotne wypełnianie badań przez jedną osobę.

W ramach testowania platformy, w lipcu uruchomiono ankietę dotyczącą badania opinii funkcjonariuszy PSP. W ankiecie znalazło się dziesięć pytań z listą stopniowanych odpowiedzi. Pytania dotyczyły zagadnień aktualnie poruszanych wśród funkcjonariuszy. Należy podkreślić, że ankieta była prawdziwie anonimowa (nie zbierała żadnych danych mogących zidentyfikować osoby biorące udział w badaniu). W ankiecie wzięło udział ponad 2500 osób z czego blisko 2000 osób wypełniło ankietę w całości. Poniżej prezentujemy Raport z przeprowadzonej ankiety. Ankietowani mieli również możliwość zapoznać się ze statystykami w trakcie trwania badania, co było możliwe po wypełnieniu ankiety.

Narzędzie ankietowe funkcjonuje na stronie: zzsflorian.centrumanaliz.eu

Wyniki Ankiety