Poniżej zamieściliśmy pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra SWiA w sprawie rozdziału jednorazowego specjalnego dodatkowego motywacyjnego.  Pismo dotyczące jednorazowego dodatku