Poniżej zamieszczamy odpowiedź ministra MSWiA na opinię Zarządu Krajowego ZZS Florian do projektu zmieniającego   rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo   brak lokalu mieszkalnego.

  pdf Opinia ZZS Florian       

 

pdf Odpowiedź MSWiA