W dniu 24 stycznia 2023 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego Łukasz Kunek oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Szaj podpisali umowę z Kancelarią Adwokacką Małgorzata Pundyk-Glet.

Przedmiotem umowy jest pełna obsługa prawna Prezydium Zarządu Krajowego i Prezydiów Zarządów Wojewódzkich ZZS "Florian".

Jest to kolejna kancelaria prawna, z którą  podjeliśmy współpracę w celu polepszenia warunków pracy i ochrony prawnej strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.