W dniach 24 - 25 listopada 2022r. w miejscowości Stary Sękocin odbył się XII Zjazd Krajowy Delegatów.

Na ogólną liczbę 140 delegatów wybranych na konferencjach wojewódzkich w całym kraju w Zjeździe udział wzięło 134 delegatów reprezentujących wszystkie struktury naszego związku wybranych zgodnie z statutem według klucza 1 delegat na 50 członków.

W pierwszym dniu obrad delegaci dokonali wyboru nowych władz ZZS „FLORIAN” na kadencję 2022 – 2026 r.

 • Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS ,,FLORIAN” został wybrany Łukasz Kunek 

W skład nowego Prezydium Zarządu Krajowego zostali wybrani: 

 • Wiceprzewodniczący - Sylwester Kałuża
 • Wiceprzewodniczący - Dariusz Łazarczyk
 • Wiceprzewodniczący - Krzysztof Szaj
 • Wiceprzewodniczący - Mariusz Maj
 • Wiceprzewodniczący – Piotr Pyszko
 • Wiceprzewodniczący – Bartłomiej Wolski
 • Wiceprzewodniczący – Kamil Klocek

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Przewodniczący – Jerzy Wendzonka
 • Wiceprzewodnicząca – Beata Dróżdż
 • Sekretarz – Łukasz Chankowski
 • Członek – Tomasz Pogorzelec
 • Członek – Tomasz Chojnowski
 • Członek – Krzysztof Kłos
 • Członek – Konrad Dzwonkowski 

W trakcie drugiego dnia Zjazdu Delegaci podejmowali uchwały zgłaszane wcześniej do Komisji Uchwał i Wniosków, w tej części obrad niestety nie doszło do uchwalenia przygotowanych przez komisję statutową zmian w Statucie Związku, uchwalenie zmian przełożono na Zjazd Krajowy w ramach obchodów 30-lecia Związku.

Plany na najbliższą kadencję:

 • Prowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków płacowych oraz pełnienia służby PSP,
 • Kontynuowanie działań zmierzających do ujednolicenia praw emerytalnych wszystkich strażaków,
 • Zmiany w przepływach informacji między członkami poprzez zmodernizowanie strony internetowej oraz utworzenie mediów społecznościowych Związku,
 • Powołanie zespołów zadaniowych
 • Zmiany w zapisach Statutu oraz poszczególnych regulaminach w celu uproszczenia funkcjonowania Związku

IMG 20230124 WA0010

IMG 20230124 WA0002

IMG 20230124 WA0003

IMG 20230124 WA0004

IMG 20230124 WA0008