W dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian.

        Otwierający posiedzenie Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian, kol. Łukasz Kunek, omówił bieżące sprawy i problemy, najbardziej nurtujące środowisko strażackie, tj.:

-  działania wynikające z prowadzonej akcji protestacyjnej,

- przekazał informacje z prowadzonych rozmów z organami administracji rządowej oraz kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej.

        Zarząd  Krajowy podtrzymał wcześniejsze ustalenia dotyczące trwania akcji protestacyjnej - dokładne informacje zostaną zamieszczone w osobnym stanowisku ZK ZZS „Florian” z 12 stycznia br.

        W związku z jubileuszem XXX-lecia działalności ZZS Florian, omówiono propozycję organizacji okolicznościowego turnieju piłkarskiego (prelegent kol. Andrzej Jurga); jednogłośnie uchwalono, że turniej będzie organizowany.

        Poddano pod dyskusję odznaczenia ZZS Florian - Krzyż za Zasługi dla ZZS Florian oraz medal 30-lecia ZZS Florian. Omówiono formę graficzną, zasady powołania kapituły, a także technicznego wykonania ww. odznaczeń.

        W kolejnym etapie dyskusji przeanalizowano formę, lokalizację  oraz termin obchodów  30 - lecia ZZS Florian. Jednogłośnie przyjęto wstępny termin oraz lokalizację obchodów. Do dalszej realizacji organizacyjnej jubileuszu wyznaczono członków Prezydium Związku.

         Kol. Andrzej Jurga przedstawił propozycję podjęcia współpracy
z kancelarią prawną dot. obsługi prawnej dla poszczególnych Zarządów Wojewódzkich oraz Zarządu Krajowego.

         Na wniosek kol. Sylwestra Kałuży, Przewodniczący ZK poddał pod głosowanie zmianę wysokości minimalnej składki członkowskiej opłacanej przez członków związku będących emerytami, do 10 zł.