W dniu 9 listopada 2022 roku zgodnie z decyzją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbyła się w Warszawie manifestacja, w której funkcjonariusze wszystkich służb wyrazili swoje ogromne niezadowolenie z zaplanowanej na 2023 rok waloryzacji uposażeń, a także domagali się zmiany terminu jej wprowadzenia.

1

Punktualnie o godz. 11.30 przed Kancelaria Premiera w Alejach Ujazdowskich zebrało się ok. 10 tysięcy funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Służby Celnej. Przewodniczący zgromadzenia rozpoczął manifestację. Na początku jej uczestnicy odśpiewali hymn państwowy i uczcili minutą ciszy funkcjonariuszy poległych na służbie, odczytane zostały roty ślubowania wszystkich służb, po których nastąpiły wystąpienia liderów Federacji ZZSM. Głos zabrali również przybyli na manifestację przedstawiciele central reprezentatywnych Dorota Gardias (FZZ) oraz Andrzej Radzikowski (OPZZ).

2


Kulminacyjną częścią manifestacji było wręczenie petycji z postulatami na ręce wiceministra MSWiA Macieja Wąsika który osobiście wyszedł do manifestujących. Odebrał od związkowców petycję z postulatami ,,Słyszymy wasze głosy, rozważymy to i spotkamy się ze związkowcami”- powiedział wiceminister. ,,Chociaż nie zawsze potrafimy się zgodzić, chociaż postulaty związkowców często są twarde, często nie jesteśmy w stanie ich spełnić, obiecuję państwu jedną rzecz: że zawsze wysłuchamy tych postulatów” - powiedział do mundurowych wiceszef MSWiA.

3

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż manifestacja przyciągnęła rzesze funkcjonariuszy z całego kraju, którzy chcieli w ten sposób wyrazić poparcie dla naszych postulatów i swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w służbach. W imieniu Zarządu Krajowego i własnym, pragnę podziękować funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej zrzeszonym w ZZS Florian za tak liczny udział w manifestacji zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Strażacy PSP zrzeszeni w ZZS Florian po raz kolejny powszechnie i masowo pokazali swoje niezadowolenie, wykazali się autentycznym zaangażowaniem w zabieganie o dobro służby i niepogarszanie bytu funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb mundurowych, a jednocześnie determinacją w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Razem możemy więcej!

4

5

6

7

8

9

W jedności siła!

Przewodniczący ZK ZZS Florian
Krzysztof Oleksak