W związku z decyzją Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, o której informowaliśmy 20.10.2022 r., a także w nawiązaniu do informacji przekazanych w czasie posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, które miało miejsce w dniu 27.10.2022 r. poniżej publikujemy.

PLAN MANIFESTACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH W DNIU 09 LISTOPADA 2022 r.

1. Rozpoczęcie manifestacji: 09.11.2022 r., godz. 11:30.
2. Miejsce manifestacji: teren przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, 00-583 Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
3. Otwarcie zgromadzenia: Przewodniczący NSZZ FiPW Czesław Tuła (przewodniczący Federacji ZZSM, przewodniczący zgromadzenia)

KPRM


4. Powitanie przedstawicieli wszystkich służb biorących udział w zgromadzeniu.
5. Odśpiewanie Hymnu Państwowego.
6. Odczytanie rot ślubowania poszczególnych służb mundurowych (Służba Więzienna, Policja, Państwowa Straż Pożarna , Straż Graniczna).
7. Wystąpienie Przewodniczących OPZZ (Andrzej Radzikowski) oraz FZZ (Dorota Gardias).
8. Odczytanie ŻĄDANIA SKIEROWANEGO DO PREZESA RADY MINISTRÓW.
9. Przekazanie żądania do Prezesa Rady Ministrów przez delegacje związków zawodowych.
10. Podziękowanie za udział i rozwiązanie zgromadzenia: około godz. 13:00.

W czasie manifestacji w zależności od warunków pogodowych dla uczestników manifestacji ze strony Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” (PSP) zaleca się kompletne umundurowanie koszarowe lub ubranie specjalne z czapką. Funkcyjni Związku mogą wystąpić również w umundurowaniu służbowym lub wyjściowym z rogatywką (plus kurtka ¾ lub płaszcz sukienny).

Uczestnicy manifestacji z poszczególnych województw powinni zabrać ze sobą flagi Związku i inne materiały protestacyjne.

W miejscu zgromadzenia funkcyjni poszczególnych Zarządów Województw będą dodatkowo mogli pobrać od wyznaczonego członka Prezydium ZK dodatkowe materiały (flagi typu husaria, gwizdki, kołatki itp.) – w celu ustalenia szczegółów prosimy kontaktować się wcześniej telefonicznie lub mailowo.
W czasie manifestacji obowiązkowe jest zachowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi dla zgromadzeń przepisami prawa, w tym bezwzględne przestrzegania zakazu używania materiałów pirotechnicznych.

Przewodniczący poszczególnych Zarządów Wojewódzkich Związku (lub wyznaczeni przez nich funkcyjni Związku) są odpowiedzialni za zapewnienie właściwego przebiegu manifestacji (o czym informowaliśmy dodatkowo w ramach komunikatu z posiedzenia Zarządu Krajowego).
Dogodny dojazd autokarów i busów na miejsce manifestacji powinien uwzględniać remont prowadzony na trasie Łazienkowskiej (al. Armii Ludowej).

Trasa Łazienkowska zalecany objazd

Dogodne parkingi zlokalizowane są przy ul. Myśliwieckiej (wjazd od strony ul. Rozbrat), ul. Łazienkowska przy Torwarze czy Błonia przy Stadionie Narodowym.

Pełniejsza lista parkingów dla autobusów dostępna jest w poniższym linku:

Gdzie zaparkować autokar w Warszawie? (wop-pttk.pl)
http://www.wop-pttk.pl/blog/gdzie-zaparkowa%C4%87-autokar-w-warszawie

Zespół prasowy ZK ZZS Florian