W dniu 27 października 2022 r. w siedzibie KG PSP w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem Wiceministra SWiA Macieja Wąsika.

W posiedzeniu ZK ZZS „Florian” brali udział ponadto:

nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP
Edward Zaremba – Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych
Joanna Miłkowska-Bartos – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA

1

Podczas spotkania z Panem Ministrem Przewodniczący Związku Krzysztof Oleksak omówił główny postulat Związku w zakresie potrzeby znacznie większej niż zapisana w projekcie budżetu waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP. Postulat Związku w tym zakresie jest zbieżny z prezentowanym przez Federację ZZSM i wskazuje na potrzebę waloryzacji na poziomie 20%. Taka waloryzacja jest niezbędna aby utrzymać uposażenia i wynagrodzenia na niezmniejszonym poziomie w odniesieniu do postępującej inflacji. Znacznie mniejsza waloryzacja niż poziom inflacji, a także prawie dwukrotnie mniejsza niż zapisana w projekcie dla mundurowych emerytów i rencistów powoduje napięcia i niepokój w służbie.

2

Przewodniczący Związku odniósł się również do dialogu i prac w ramach Zespołu MSWiA, a także zapowiedzi rozwiązań zawartych w piśmie Ministra Wąsika z dnia 24 października 2022 r.
Pan Minister w swoim wystąpieniu skierowanym do członków Zarządu Krajowego uzasadniał stanowisko Rządu w zakresie potrzeby istnej waloryzacji powszechnych rent i emerytur. Poziom waloryzacji rent i emerytur mundurowych związany jest bezpośrednio z poziomem waloryzacji powszechnej. Znacznie mniejsza niż oczekiwana przez środowisko mundurowe, a nawet resort waloryzacja uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników wynika z bardzo poważnego zaangażowania finansowego Rządu w szereg działań wspierających wiele sektorów gospodarki i społeczeństwa w czasie bieżącego kryzysu. Resort zauważa, że tak istotna różnica waloryzacji rent i emerytur w zestawieniu z znacznie niższą waloryzacją przewidzianą dla funkcjonariuszy nie zachęca do pozostania w służbie, stąd propozycja przesunięcia terminu waloryzacji uposażeń w tym samym terminie co waloryzacja rent i emerytur tj. 01 marca. W innym przypadku system powoduje wręcz zachęcanie mundurowych do przejścia na emeryturę. Celem resortu jest mobilizowanie funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostania w służbie.

3

Minister omówił inne niż waloryzacja propozycje:
- zwiększenie dodatku stażowego corocznie o 1% ponad obowiązujące dziś stawki począwszy od 15 roku służby. Dodatek ten po 32 latach wysługi miałby być wliczany do podstawy emerytury. Przewodniczący ZK zwrócił w zakresie tego pomysłu resortu na pewne zagrożenie związane z art. 43 ust. 3 ustawy o PSP wskazującym na możliwość zwolnienia funkcjonariusza ze służby po osiągnięciu 30 lat wysługi. Pan Minister po przedstawieniu problemu zauważył potrzebę zmiany lub wręcz likwidacji tego przepisu.
- określenie na poziomie minimum 20% wysokości dodatku funkcyjnego.
- dodatek stołeczny – miałby obowiązywać wyłącznie w jednostkach organizacyjnych PSP w granicach administracyjnych miasta stołecznego.
- istotne zwiększenie uposażenia funkcjonariuszy PSP będących słuchaczami szkół pożarniczych. Obecnie funkcjonariusze Ci mieliby otrzymywać najniższe uposażenie przewidziane dla strażaka w służbie stałej.

4

W dyskusji i licznych pytaniach członkowie Zarządu Krajowego poruszyli zarówno zapowiedzi sprzed roku, a także trudną sytuację w służbie obecnie. Wskazano również, że propozycje MSWiA nie w pełni odpowiadają oczekiwaniom środowiska pożarniczego. Wskazywano także na potrzebę określenia minimalnego dodatku służbowego i jego kroczącego charakteru. Minister Maciej Wąsik wydał dyspozycję do oszacowania skutków określenia minimów dodatku służbowego. W dalszej części posiedzenia Zarządu Krajowego szczegółowo omówiono plan manifestacji zgłoszonej na dzień 9.11.2022 r. Przewodniczący Związku z poszczególnych województw wskazywali na dużą mobilizację wśród członków Związku. Przeprowadzone szacunki i przygotowania do manifestacji wskazują na udział ponad tysiąca członków ZZS ,,Florian” z całego kraju. Przewodniczący ZK zwrócił się do organizujących wyjazdy z poszczególnych województw o dołożenie szczególnych starań w zakresie bezpiecznego dojazdu na i z manifestacji członków związku, podkreślił obowiązek dodatkowego ubezpieczenia wszystkich biorących udział w manifestacji. Z niezmiernie ważne uznał również właściwą związkową postawę w trakcie manifestacji tak aby nie przyniosła ona odwrotnego skutku poprzez nieodpowiedzialne zachowanie niektórych uczestników. Zarząd Krajowy zatwierdził uchwałę Prezydium ZK dotyczącą refundacji ze środków Zarządu Krajowego diet w pełnej wysokości oraz 70% kosztów transportu na manifestację dla członków ZZS ,,Florian”.

6

Podczas posiedzenia ZK podniesiony został temat dalszych działań związku w tym zaostrzenia akcji protestacyjnej. Przewodniczący ZK nie wyklucza możliwości dalszych działań związku w tym zaostrzających formy protestu. Należy podkreślić, że zgodnie z uchwałą ZK nr 16/2022 z dnia 27.09.2022 r. komitety protestacyjne na poszczególnych poziomach organizacyjnych mogą podejmować również suwerenne decyzje w zakresie prowadzenia akcji protestacyjnej.

W jedności siła!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian