W dniu 20 października 2022r. odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego pojęto decyzję o zorganizowaniu manifestacji w dniu 9 listopada br. w Warszawie.

 

Do stolicy w tym dniu przyjadą związkowcy zrzeszeni w NSZZ Policjantów, NSZZFSG, NSZZFiPW, ZZS Florian, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz ZZZSC. Manifestacja odbędzie się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Przewidywany jest udział kilku tysięcy funkcjonariuszy i pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych tworzących Federację.

Prezydium Federacji

Powodem manifestacji jest powszechne w służbach mundurowych niezadowolenie z aktualnej propozycji Rządu w sprawie wysokości przyszłorocznej waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń przewidzianej dla służb mundurowych podległych resortom Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów.
Federacja reprezentująca interesy wszystkich tych funkcjonariuszy domaga się regulacji, która zrekompensuje im faktyczny poziom inflacji. Dotychczasowa propozycja, daleka jest od tego celu. Rada Federacji ZZSM podjęła również decyzję o przyjęciu do swojego składu kolejnej organizacji tj: Związku Zawodowego „CelinicyPL”.

Poniżej publikujemy:

PDF - Komunikat z Rady Federacji ZZSMPDF - Komunikat z Rady Federacji ZZSM

PDF - Uchwałę Rady Federacji w sprawie manifestacji w dniu 9.11.2022 r.

W JEDNOŚCI SIŁA !!!
Zespół Prasowy ZK ZZS Florian