Spotkanie w Ministerstwie Finansów

30 czerwca dobyło się spotkanie członków Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem oraz pracownikami Ministerstwa Finansów. Głównym tematem była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 lipca. Zmiany wprowadzają stawkę 12% w I progu podatkowym, przy jednoczesnym pozostawieniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. oraz wyższego progu dochodowego - 120 tys. zł, po przekroczeniu którego płaci się 32-proc. PIT

Podczas rozmowy wiceminister Soboń wysłuchał również postulatów związkowców oraz problemów, które aktualnie dotykają służby mundurowe. Związkowcy, podkreślając kluczową rolę funkcjonariuszy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego zwrócili uwagę na konieczność waloryzacji uposażeń w wysokości, jaką OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych przyjęły we wspólnym stanowisku do założeń przyszłorocznego budżetu państwa. Wiceminister Soboń poinformował, że propozycja waloryzacji, jaką Ministerstwo Finansów przygotowało dla służb mundurowych zostanie zaprezentowana przez resort na poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział:

  • podinsp. Sławomir Koniuszy - członek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

  • chor. w st. spoczynku Czesław Tuła - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

  • st. kpt Bartłomiej Mickiewicz- Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"

  • mł. bryg. Krzysztof Hetman - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa -

  • Łukasz Kunek- członek Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian"

Ministerstwo Finansów:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń

  • Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Jarosław Szatański

  • Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Beata Karbownik