Drogie Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w strukturach ZZS „Florian”. Z okazji święta strażaków, nierozerwalnie związanego ze wspomnieniem Św. Floriana przesyłam w imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” wyrazy szacunku i uznania dla członków i sympatyków naszego związku. Święto strażaków to wspaniała okazja, aby podziękować za codzienny trud i ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa.

 

dzien strazaka 2022

Tegoroczne obchody zbiegające się z 30-sto leciem funkcjonowania PSP mają wymiar szczególny dla wszystkich, którzy na przestrzeni minionych dekad mieli swój wkład w ukształtowanie obecnego oblicza naszej formacji. Wyrazem tego podziękowania będą wyróżnienia i awanse otrzymywane w dniu 4 maja. Składam wszystkim wyróżnionym w tych dniach strażakom gratulacje. Niech otrzymane nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale i odznaczenia będą dla Was powodem do satysfakcji i motywacją do dalszej służby i działalności społecznej. Wszystkim funkcyjnym i zaangażowanym bezpośrednio w prace związku zawodowego pragnę przy tej okazji przekazać ogromne podziękowania, zwłaszcza w kontekście ostatnich naszych działań. Życzę wytrwałości, mając nadzieję, że wspólne działania przyniosą efekty, które będą owocne zarówno dla strażaków jak i dla całej naszej służby.

W jedności siła!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”