W dniu 27 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało w poz. 1750 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzenie to m.in. wprowadza dodatki funkcyjne dla określonych w rozporządzeniu stanowisk służbowych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Poniżej publikujemy treść:

 

pdf Dz. U. z 27_09_2021r_poz1750 - link do pliku pdf