W dniu 26 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian z udziałem Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian” – kol. Krzysztofa Oleksaka oraz bryg. Piotra Słowiaka – Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział Przewodniczący Śląskiego ZW – kol. Jarosław Nowak, Przewodniczący Dolnośląskiego ZW – kol. Aleksander Wesołowski, Wiceprzewodniczący ZK: kol. Mirosław Trojan i kol. Tomasz Jelonek oraz Przewodniczący Zarządów Terenowych Związku z terenu województwa małopolskiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” - kol. Józef Rachtan, a następnie przedstawił:

- bieżącą działalność Związku na szczeblu wojewódzkim oraz współpracę z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP,

- sytuację finansową Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz stan ilościowy członków organizacji wojewódzkiej na dzień 30.03.2021 r.

- wdrażanie pomocy prawnej dla członków Związku oraz dystrybucję kart pomoc prawnej kancelarii CUSTOS.

W posiedzeniu aktywnie uczestniczyli przewodniczący zarządów terenowych Związku, którzy kolejno zabierali głos przedstawiając występujące w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PSP woj. małopolskiego problemy jak również poziom współpracy ze stroną służbową.

W czasie posiedzenia kol. Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS Florian z rąk kol. Józefa Rachtana odebrał gratulacje z okazji objęcia funkcji Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Kol. Krzysztof Oleksak w ramach swojego wystąpienia przedstawił aktualną sytuację w formacji oraz współpracę na poziomie centralnym, jak również postępy prac legislacyjnych związanych z aktualnym procedowaniem projektów ustaw oczekiwanych przez funkcjonariuszy. Podkreślił, iż Zarząd Krajowy nieustannie i z determinacją reprezentuje interesy swoich członków, co jest niezmiernie ważne w obecnych trudnych czasach związanych z pandemią SARS-CoV-1/Covid-19.

W kolejnej części posiedzenia miało miejsce spotkanie ze stroną służbową, którą reprezentował bryg. Piotr Słowiak – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Pan Komendant odpowiedział na liczne pytanie strony społecznej oraz zadeklarował chęć dalszej dobrej i owocnej współpracy, wyrażając również nadzieję dalszego podtrzymywania dobrych wzajemnych relacji. Zobowiązał się również przekazać część pytań Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu i przekazanie stosownej odpowiedzi.

Na zakończenie posiedzenia mając na uwadze wieloletnią owocną współpracę Małopolskiego i Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” kol. Aleksander Wesołowski wręczył przyznane odznaczenia tj. medale za zasługi dla Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego.

1

2

3

 

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian” oraz Kamil Klocek – Wiceprzewodniczący Małopolskiego ZW ZZS „Florian”