Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 12.05.2021 r. powołali Podkomisję stałą do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Celem podkomisji ma być stały monitoring, analiza i aktualizacja potrzeb służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych pod kątem ich modernizacji i rozwoju". Posłowie interesują się m.in. zwiększeniem motywacji, atrakcyjności i bezpieczeństwa służb oraz inwestycjami w "rozwiązania techniczne m.in. pojazdy, inwestycje budowlane, uzbrojenie oraz wyposażenie osobiste funkcjonariuszy". Podkomisja ma też, w miarę potrzeb, inicjować rozwiązania ustawowe oraz włączyć się w inicjatywy rządowe, które usprawnią realizację ustawowych zadań służb.

Poniżej link do pełnej treści artykułu:
Podkomisja do spraw modernizacji i rozwoju służb mundurowych powołana. Co z projektem ustawy? - InfoSecurity24