28 kwietnia 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP.'

W spotkaniu udział wzięli: st. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Komendanta Głównego PSP; st. bryg. Tomasz Zając, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP; bryg. Rafał Adamiec, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP i jednocześnie przedstawiciel Komendanta Głównego PSP ds. współpracy ze związkami zawodowymi; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”; Krzysztof Hetman, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa; Krzysztof Oleksak, Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

1460x616

Spotkanie poświęcone było omówieniu następujących zagadnień:
- „Program rozwoju” służb mundurowych,
- nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
- niedawny incydent naruszenia ochrony danych osobowych, polegający na ujawnieniu danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak zapoznał zebranych z działaniami strony służbowej w zakresie wyżej wskazanych zagadnień. Znaczna część spotkania, dotyczyła przedstawienia proponowanych uwarunkowań wdrażania dodatku funkcyjnego do uposażenia strażaków PSP, w tym przede wszystkim zasad jego przyznawania. Udzielono też wyjaśnień na pytania strony społecznej, dotyczące zapisów wskazanego wyżej projektu rozporządzenia.

Opracowanie: bryg. Rafał Adamiec, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP
Zdjęcie: mł. kpt. Grzegorz Trzeciak, Gabinet Komendanta Głównego