Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy o związakach zawodowych projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (projekt z dnia 1 kwietnia 2021 r. zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 kwietnia 2021 r. poz. 632 - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345653)

W projekcie zawarte są zmiany polegającem m.in. na wprowadzeniu obok obecnie istniejących dodatków do uposażenia funkcjonariuszy dodatków funkcyjnych. Umożliwiły to wprowadzone w ubiegłym roku zmiany do ustawy o Państwowej Straży Pożarenej.

Zmian, jakie w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym proponuje MSWiA, jest jednak więcej. Dotyczą one także dodatków służbowych, motywacyjnych, za służbę w szkodliwych warunkach oraz zaszeregowania na stanowiskach służbowych. W kwestii dodatku służbowego MSWiA zaproponowało zastąpić warunki i okoliczności przyznania dodatku służbowego przesłankami jego przyznawania. Wprowadzono również przesłanki podwyższania oraz obniżania tego dodatku. Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatek służbowy nie będzie przysługiwał strażakowi pobierającemu dodatek funkcyjny.

Podobnie jak w przypadku dodatku służbowego, także w przypadku dodatku motywacyjnego MSWiA proponuje w przedstawionym projekcie zastąpić warunki i okoliczności jego przyznania przesłankami. Wskazano też, że dodatek motywacyjny przyznaje się w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych i określono, że w przypadku zmiany przesłanek przyznania tego dodatku w danym okresie, możliwe jest jego obniżanie lub podwyższanie.

W przypadku dodatku za służbę w warunkach szkodliwych w projekcie rozporządzenia określono przesłankę jego przyznania oraz określono jego wysokość, jednak z uwagi na charakter dodatku, nie określono przesłanek podwyższania lub obniżania. Dodatkowo MSWiA ma zamiar dokonać zmian dotyczących zaszeregowania stanowisk służbowych.

Obecnie przesłany projekt rozporządzenia zostanie poddany dokładnej analizie przez naszego struktury Związku.

 

W załączeniu publikujemy:

- pismo przewodnie – związki zawodowe

- projekt rozporządzenia – 12.04.2021 r.

- uzasadnienie

- załącznik do projektu rozporządzenia

- OSR

 

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”