W dniach 18 – 19 lutego 2021 r. w biurze Zarządu Krajowego ZZS „Florian” w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian".

Podczas posiedzenia pracowała również powołana przez Prezydium trzyosobowa komisja, która przygotowuje propozycje aktualizacji regulaminu przyznawania pomocy finansowej dla członków ZZS „Florian” z budżetu Zarządu Krajowego.

 Spotkanie z KG PSP

Na posiedzenie Prezydium zaproszenie przyjął Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych. W drugim dniu gościem Prezydium był Pan nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP. Oba spotkania miały miejsce przy udziale Pana bryg. Rafała Adamca – Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP. Spotkania były dobrą okazją do zapoznania się przez w/w z bieżącymi kierunkami prac Prezydium. Dały one możliwość do zaprezentowania nowo zmodernizowanych pomieszczeń, które nasz związek otrzymał w wyniku decyzji Komendanta Głównego PSP.

Podczas spotkań dokonano podsumowania działalności PSP w 2020 roku, KG PSP przedstawił również plany kierownictwa naszej formacji na 2021 rok. Poruszono szereg aktualnych i ważkich dla strażaków oraz pracowników PSP zagadnień.

Omówiono m.in.:

  • inicjatywę central związków zawodowych dotyczącą wniosku w sprawie opracowania i wdrożenia nowego programu rozwoju służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej. Warto podkreślić, że zarówno sama inicjatywa, jak i jej merytoryczna forma spotkała się z pozytywną opinią Komendanta Głównego PSP;
  • wyniki działań kierownictwa związku, w efekcie których Komendant Główny PSP podjął kroki w celu rozwiązania problemu braku naliczania i wypłacania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w jednej z komend woj. warmińsko – mazurskiego. Pan Komendant Główny podkreślił, że realizowany obecnie tryb bezpośredniej współpracy ze związkami zawodowymi opiera się na precyzyjnym przedstawieniu problemu. Wówczas wnikliwa analiza sprawy spotyka się z natychmiastowym działaniem kierownictwa KG PSP;
  • przygotowania do przeprowadzenia szczepień przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19 dla strażaków;
  • podejmowane działania i postępy w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych do ustawy o PSP pozwalających na wdrożenie dodatku funkcyjnego oraz nowych legitymacji służbowych;
  • wskazywaną przez ZZS „Florian” potrzebę podjęcia prac legislacyjnych pozwalających na wprowadzenie oczekiwanych przez środowisko pożarnicze zmian w przepisach kwalifikacyjnych oraz dotyczących czasu służby (m.in. chodzi o odpowiednie unormowanie ewidencjonowania czasu służby strażaków systemu zmianowego podnoszących kwalifikacje zawodowe);
  • planowane przez kierownictwo formacji zmiany w zakresie kształcenia oficerów PSP.

Oba spotkania stanowiły doskonałą okazję do wymiany poglądów oraz określenia obszarów jak i możliwości wspólnych działań w zakresie dalszego rozwoju naszej formacji.

Właściwie kształtowana współpraca i tworzenie dla związku dobrych warunków dalszej społecznej służby na rzecz strażaków i pracowników PSP ma istotne znaczenie czego przykładem jest obecność doradcy ministra SWiA i Komendanta Głównego w nowym biurze związku.

1

2

Opracował:

Zespół prasowy Prezydium ZK ZZS „Florian”