Poniżej zamieszczamy wspólne stanowisko trzech central związkowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej dotyczących uregulowania kwestii tzw. art „15a” ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy podległych MSWiA.

Plik do pobrania – Wspólne stanowisko dot. art. 15a (pdf)