Rok temu pożegnaliśmy Jana Guza - Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, współtwórcę i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, związkowca z krwi i kości.

Jan Guz

Dziś wspominamy tamto smutne i niespodziewane wydarzenie, ale jest to również czas pozwalający na wspomnienie osoby Śp. Jana Guza, który szczególnie zapisał się w historii ruchu związkowego. Śp. Jan Guz niewątpliwie przyczynił się do wielu sukcesów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Szczególną uwagą i odczuwalną sympatią darzył zrzeszonych w konfederacji strażaków ZZS „Florian”. W kolejnych kadencjach pod jego przewodnictwem udało się wiele załatwić dla ludzi pracy. To między innymi: uzyskanie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz samo zatrudnionych; wprowadzenie składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń szybszy wzrost płacy minimalnej i wyłączenie z niej dodatku za prace w porze nocnej; wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej; zwiększenie zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych; ograniczenie nieprawidłowości związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych; powrót do poprzedniego, niższego wieku emerytalnego; stworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. OPZZ pod przewodnictwem śp. Jana Guza wspierał również służby mundurowe w dążeniu do zapewnienia odpowiednich uposażeń, których znaczący wzrost został zapewniony w latach 2019 – 2020 na mocy podpisanego w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dniu 2 października 2018 r. osobiście wraz z kierownictwem OPZZ wziął udział w Manifestacji Służb Mundurowych publicznie udzielając poparcia słusznych postulatów artykułowanych przez protestujących strażaków, policjantów oraz przedstawicieli pozostałych służb mundurowych resortów spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości. W dniu 24 maja 2020 roku w rocznicę śmierci delegacja kierownictwa OPZZ w skład której wchodził Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian" złożyła na grobie Ś.P Jana Guza kwiaty i zapaliła znicze, które w sposób symboliczny są wyrazem naszej nieustającej pamięci.

https://youtu.be/ALP1PXo5n_Q

https://www.opzz.org.pl/informacje/rok-temu-pozegnalismy-przewodniczacego-opzz-jana-guza

jan guz 01

jan guz 02

jan guz 03

jan guz 04