Związek Zawodowy Strażaków „Florian” otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w realizacji projektu europejskiego „Partnerstwo na rzecz rozwoju – Promocja komunikacji między pracownikami z sektora usług publicznych”, który na celu zainicjowanie współpracy międzynarodowej związków zawodowych z tego sektora.

Projekt prowadzi firma FORMAC mająca swoje przedstawicielstwo w Polsce –projekt finansowany jest w całości (100 %) ze środków Unii Europejskiej.
Beneficjentem projektu jest hiszpańskich związek zawodowy CSIT – Union Profesional (Coalition sindical Indepediente de Trabajadores de Madrid.
Pozostałe organizacje związkowe stowarzyszone w ramach projektu to:

  • Związek Zawodowy Strażaków „Florian”
  • Federacja Nationala a Sindicatelor din Administatie (FNSA) – Rumunia
  • Lietuvos Teisesaugos Pareinuny Federacija (LTPF) – Litwa
  • Granski sindicat uprve, pravosuda i policije NEZAVISNIOST – Serbia
  • Projekt trwa 20 miesięcy – zostanie zakończony 31 sierpnia 2017 r.

Główne cele projektu to:
- utworzenie Europejskiej Sieci na rzecz wymiany doświadczeń i informacji między związkami zawodowymi z sektora usług publicznych,
- rozszerzenie wiedzy pracowników o znaczeniu zaangażowania w proces podejmowania decyzji w obliczu zmian gospodarczych,
- poszerzenie umiejętności komunikacji przedstawicieli związków zawodowych,
- przygotowanie strategii współpracy, która będzie zawierać zalecenia dla związków zawodowych dotyczących poprawy zaangażowania pracowników w sektorze usług publicznych oraz sposoby wdrażania przepisów Unii Europejskiej w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej, konsultacji, uczestnictwa.

1

3

W dniach od 7 do 9 marca 2016 r. przedstawiciele Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w osobach:

  • Tomasz Jelonek – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
  • Krzysztof Jędrachowicz – Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego
  • Paweł Renicki – Przewodniczący Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego

Przedstawiciele ZZS „Florian” zaprezentowali funkcjonowanie i strukturę organizacyjną Związku w tym współpracę w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), a także uzyskali informacje dotyczące pozostałych organizacji biorących udział w projekcie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że organizacje te, zrzeszają w swoich strukturach związki zawodowe służb mundurowych w tym strażaków. W konferencji w delegacji Hiszpanii oraz Litwy brali udział bezpośrednio przedstawiciele związków zawodowych Policji. W ramach kolejnych konferencji zaplanowano bezpośredni udział przedstawicieli związków Straży Pożarnych działających w ramach organizacji związkowych zrzeszonych w projekcie.

Udział ZZS Florian w tym projekcie europejskim pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń, uzyskanie informacji a także pogłębienia współpracy międzynarodowej pomiędzy związkami zawodowymi o bardzo podobnej specyfice.

Tomasz Jelonek
Wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian