W załączeniu zamieszczamy wystąpienia do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trzech central związkowych Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność, ZZS Florian oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa w sprawie rozdziału środków na wzrost uposażeń strażaków w 2016 roku.

pdfWystąpienie do MSWiA