W dniu 17 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”. Spotkanie rozpoczął Wiceprzewodniczący Sekretarz ZZS "Florian" Tomasz Jelonek przywitał przybyłych na posiedzenie. Następnie głos zabrał Przewodniczący KKR Grzegorz Obara przedstawił protokół z kontroli Zarządu Krajowego ZZS Florian", którą przeprowadziła Krajowa Komisja Rewizyjna w dniach 19-20 listopada br.

Podczas posiedzenia podsumowano i oceniono zaangażowanie związku w akcje protestacyjne w 2015r. Dwie akcje odbyły się w ramach FZZSM a jedna w ramach OPZZ. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane dla wszystkich członków związku, którzy uczestniczyli w manifestacjach uznano, iż tylko wspólne działanie może zagwarantować nam właściwe płace i warunki służby.  Przewodniczący ZK ZZS Florian Krzysztof Oleksak poinformował o mającym odbyć się w dniu 18 grudnia 2015 roku spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz tematach rozmów, jakie zamierza na tym spotkaniu poruszyć a będzie to kwestia wzrostu uposażeń, wprowadzenia wieloletniego programu modernizacji dla służb mundurowych czy nowelizacji ustawy o ,,L-4”. Poinformował o sytuacji związanej z podwyżkami na 2016 rok, wyjaśniając, że podwyżki na pewno będą wypłacone w 2016 roku w zagwarantowanych kwotach. Omówił kwestię powołania Forum Dialogu Społecznego mającym działać, przy MSWiA. Zarząd Krajowy w toku dyskusji krytycznie odniósł się do wprowadzonego z dniem 9 listopada br. Zarządzenia KG PSP dot. doskonalenia zawodowego strażaków. Związek będzie dążył do zmiany treści powyższego zarządzenia, które w obecnym kształcie budzi wiele niejasności i kontrowersji w środowisku strażackim.

1

2

Zarząd Krajowy ZZS Florian podtrzymał stanowisko, aby przy okazji podwyżek zaplanowanych na 2016 rok dokonać przeszeregowań w grupach dla stanowisk dyżurnych stanowisk kierowania, co zostało zresztą pozytywnie zaakceptowane podczas wcześniejszych uzgodnień ze stroną służbową.
Następnie na posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian przybył Komendant Główny PSP gen.bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP st.bryg. Tomasz Zając, Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP st.bryg. Jacek Borowski. Komendant Główny PSP gen. bryg . Wiesław Leśniakiewicz złożył życzenia Bożonarodzeniowe. Następnie poinformował m.in. o uroczystości pożegnania ze służbą w dniu dzisiejszym, w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne, Zastępcy KG PSP nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego. Poinformował również, iż siedmiu Komendantach Wojewódzkich złożyło raporty o przejście na zaopatrzenie emerytalne i związku z tym w najbliższym czasie odejdą ze służby.

3

4

Głos zabrał Z-ca KG PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, który w ocenie Komendanta Głównego PSP podwyżki są zagwarantowane, ale mogą nie być wypłacone z dniem 1 stycznia br. jednak z pewnością jak Komendant zagwarantował, zostaną wypłacone w miesiącu lutym lub marcu z wyrównaniem od początku roku. Dyskutowano na temat zarządzenia KG PSP  ws doskonalenia zawodowego, oraz problemów występujących na niektórych województwach. Następnie odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości.

5

W dniu 18 grudnia 2015 roku w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w strukturach resortu z nowym kierownictwem. Stronę rządową reprezentowali:

 • Mariusz Błaszczak –Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących związków zawodowych:

 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów;
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej;
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa;
 • Związek Zawodowy Strażaków „Florian”;
 • Krajowa Sekcja Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji;
 • Związek Zawodowy Pracowników Policji z siedzibą w Katowicach;
 • Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiAP;
 • Niezależny Związek Zawodowy Policji;

7

W trakcie spotkania rozmawiano o wzroście wynagrodzeń, który został zaplanowany na 2016 rok.  Z informacji przekazanych przez kierownictwo resortu wynika, iż podwyżka na rok przyszły (średnio 182 zł na etat) może trafić do funkcjonariuszy nie wcześniej niż 1 marca przyszłego roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 roku Wynika to z trybu uchwalania budżetu i zapisów ustawowych mówiących, iż wypłat podwyżek musi nastąpić w terminie do trzech miesięcy od momentu opublikowania ustawy budżetowej. Minister wstępnie przychylił się do propozycji, aby przyszłoroczne podwyżki dla funkcjonariuszy miały charakter kwotowy i były wypłacane w jednakowej wysokości dla każdego. Minister SWiA podtrzymał wcześniejsze deklaracje, co do opracowania ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. Ustalono, iż powstanie w tym celu wspólny specjalny zespół ministerialno - związkowy, który na bazie już istniejącego projektu przedstawi ostateczne rozwiązania. Dyskutowano również na temat funkcjonowania Forum Dialogu Społecznego w tym kontekście strona społeczna zgłosiła postulat rozszerzenia już funkcjonującego Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA na poziom wojewódzki, co w ocenie związków pozwoliłoby na rozwiązywanie niektórych problemów lokalnych już na tym szczeblu. Ważna poruszaną kwestią podczas spotkania była sprawa potrzeby nowelizacji ustawy o ,,L-4”. W tym kontekście kierownictwo resortu poinformowało, iż przeprowadzona zostanie analiza obowiązujących rozwiązań w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Przez związki zawodowe zgłoszony został postulat 90-dniowego okresu karencji w skali roku, podczas którego zwolnienie funkcjonariusza byłoby płatne 100%. Na zakończenie spotkania Minister SWiA złożył wszystkim okolicznościowe życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian