Poniżej zamieszczamy projekt Rozporządzenia MSW w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej oraz zatwierdzone w dniu 9 listopada br.

Zarządzenie Komendanta Głównego PSP w sprawie doskonalenia zawodowego strażaków PSP. Stało się już niestety niechlubną tradycją, że Komenda Główna PSP ponownie nie dostrzegła potrzeby udziału strony społecznej w pracach nad tak ważnymi aktami prawnymi dotyczącymi naszej formacji.

Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości ulegnie zmianie podejście strony służbowej w tym zakresie i przywrócone zostaną rzeczywiste formy dialogu.

pdfprojekt rozporządzenia w/s postępowania kwalifikacyjnego

pdfzarządzenie KG PSP ws doskonalenia zawodowego